Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

Alba Jussà Coop

L’objectiu d’Alba Jussà Coop., serà la creació d’una cooperativa en clau de crear i fomentar una nova economia arrelada al territori (Pallars Jussà), que cohesiona i emprèn amb valors.
Els serveis d’Alba Jussà (què és albajussà) seran una cooperativa que englobi tots els serveis a les persones amb més dificultats, on es vetllarà per la seva inclusió en la comunitat en tots els àmbits que integren la vida d’una persona, oferint l’oportunitat que les persones no s’hagin de desplaçar ni haver de marxar. S’evitarà el despoblament i s’incentivarà l’ocupació del territori. Com més serveis, més oportunitats per a tots.

Els eixos estratègics de l’associació alba fins al 2020 (marc estratègic Alba 2020), i que són les línies de treball que impregnaran la nova cooperativa de treballadors Alba Jussà Coop., són:

 • Vetllar pel benestar de les persones i capacitant-les perquè facin realitat els seus somnis i desitjos.
 • Establir col·laboracions i aliances compartint el coneixement i treballant en xarxa per un territori més compromès.
 • Apostar per la innovació al servei de les persones, amb mentalitat emprenedora i buscant la millora i eficiència en els nostres serveis.
 • Promoure l’economia social amb la prestació de serveis oberts a la ciutadania i gestionant els nostres recursos per generar un millor impacte social.
 • Esdevenir una entitat socialment responsable que incorpori la reflexió en la ètica en la seva tasca diària; preocupada per l’impacte mediambiental i apostant per la participació i en la transparència.
Principals accions 2018

Què volem ser?

 1. Marc estratègic Alba Jussà 2020
 2. Estudi de viabilitat i pla d’empresa Alba Jussà coop.

Com ho farem?

 1. Assessoramentiformacióencooperativismeieconomiasocial
 2. Desenvolupament d’un pla de comunicació
 3. Planificació estratègica de creixement 2020
  Previsió de creixement del Centre ocupacional
  Previsió creixement del club social
  Previsió del creixement en habitatge – alternatives residencial
 4. Convenis de col·laboració amb entitats i ens públics del territori
 5. Noves oportunitats laborals