ATENCIÓ: Ampliem el curs fins a 28 d’octubre. Encara ets a temps d’inscriure’t!!

 

Estat dels tallers: En actiu (formació virtual, flexible i de ritme autogestionat per cada alumne)

Formació modular adreçada a persones que estiguin interessades a conèixer el funcionament del model cooperatiu com a forma de crear i desenvolupar projectes des de la col·laboració i la cooperació.

La formació té com a eixos estratègics:

 • El cooperativisme i l’economia social i solidària com a generadora d’activitat econòmica i ocupació de qualitat.
 • El cooperativisme a Catalunya i la riquesa de la seva diversitat.
 • El model cooperatiu més enllà de la fórmula jurídica.
 • Les cooperatives com una realitat actual i referent per a noves iniciatives.

 

PRESENTACIÓ DELS TALLERS

Tallers de creació, desenvolupament i gestió de cooperatives

Enllaç Pla docent Formulari d’inscripció

 

 

Presentació

Formació subvencionada pel programa d’Economia Social adreçada a totes aquelles persones que estiguin interessades a conèixer el model cooperatiu i/o vulguin aprendre a dissenyar, posar en marxa, fer créixer i gestionar un projecte emmarcat en el cooperativisme i l’economia social i solidària (ESS), una opció viable i transformadora que es basa en la cooperació, la col·laboració i els fins socials.

La formació té com a objectius específics:

 1. Posar en valor les oportunitats i potencialitats de les cooperatives i de les entitats d’ESS, des de l’impacte que tenen en les dimensions individual/personal, grupal/col·lectiva, comunitària/social.
 2. Aprofundir en els fonaments teòrics/conceptuals sobre els quals se sustenten els diferents models cooperatius i les entitats d’ESS.
 3. Facilitar eines concretes per a la posada en marxa, el creixement i la gestió d’una cooperativa o entitat.
 4. Oferir aspectes i recursos pràctics en el moment i el procés de constitució.
 5. Oferir aspectes i recursos pràctics en el moment i el procés de creixement.
 6. Presentar elements claus per a la viabilitat i sostenibilitat del projecte.
 7. Proporcionar aprenentatges realitzats per experiències cooperatives concretes, a través de l’estudi de casos.

 

A qui s’adreça

 • Professionals i personal tècnic assessor de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius (+ cercles cooperatius)
 • Persones que treballen assessorant, en serveis de gestoria o orientant en la creació d’empreses i ocupació, tant en l’àmbit públic com en el privat, amb interès en la forma cooperativa.
 • Persones emprenedores que tenen previst posar en marxa algun projecte de treball per compte propi i que estan interessades en l’organització dels seus projectes socioeconòmics en forma de cooperativa.
 • Professorat de secundària, batxillerat i cicles formatius que imparteixen el mòdul d’economia i emprenedoria i treballen possibilitats d’ocupació futura dels alumnes.
 • Professionals i autònoms que valorin l’opció cooperativa com a possible via per donar forma a espais de cooperació amb altres.
 • Persones amb funcions de direcció i gestió d’empreses que valorin l’opció cooperativa com a possible via per donar forma a projectes de cooperació empresarial amb altres.
 • Persones emprenedores que es plantegen incorporar les consumidores i les usuàries com a sòcies i com a part implicada en el desenvolupament i la gestió dels seus projectes empresarials.
 • Persones a les quals els pot interessar organitzar-se per tenir accés a algun tipus de producte o servei en unes condicions determinades: habitatge, alimentació, educació…
 • Persones sòcies de cooperatives que tinguin interès en formar-se en eines i recursos per al creixement i la gestió de la seva cooperativa.
 • Persones que tenen interès en aproximar-se a l’economia social i solidària i en especial al model cooperatiu.

 

Metodologia

La formació es desenvolupa a l’aula virtual del programa d’Economia Social basada en la plataforma Moodle.

La formació completa consta d’12 mòduls o unitats que es poden treballar de manera independent o agrupats en itinerarisrecomanats. Les persones interessades s’inscriuen per cursar una sola unitat, diverses de manera aleatòria, fer un dels itineraris o bé fer l’itinerari complet.

Els itineraris estan configurats pels següents mòduls:

 • Creació: M1 a M6
 • Desenvolupament: M7 a M9
 • Complet: M1 a M9
 • Els mòduls 10, 11 i 12 no formen part de cap itinerari.

Cada mòdul consta de materials descarregables i visualització de vídeos, un tauler d’avisos i notíciesi un espai de fòrum on es pot interactuar amb l’equip docent i altres alumnes. En acabar cada mòdul, l’alumnat realitza un test d’autoavaluació de continguts amb respostes obertes i tancades que reben un retorn per part de l’equip docent.

 

Càrrega lectiva

 • Mòdul solt: 10 h càrrega lectiva
 • Itinerari 1 de creació: 40 h càrrega lectiva
 • Itinerari 2 de desenvolupament: 22 h càrrega lectiva
 • Itinerari 3 complet: 58 h càrrega lectiva

 

Objectius

 • Introduir al món cooperatiu i a l’ecosistema cooperatiu català.
 • Introduir al món cooperatiu, conèixer els elements clau que defineixen les cooperatives, així com l’ecosistema cooperatiu català.
 • Conèixer experiències cooperatives de Catalunya i d’arreu del món que exemplifiquin la diversitat, riquesa i interès de l’opció cooperativa.
 • Reflexionar sobre les competències de treball en equip i l’encaix de la forma jurídica cooperativa en projectes emprenedors.
 • Conèixer les potencialitats de la cooperativa de serveis com a instrument de cooperació per a la viabilitat i el creixement del projecte professional o empresarial, així com els elements que convé tenir en compte per valorar l’encaix amb projectes concrets.
 • Conèixer les potencialitats de la cooperativa de treball com a empresa en el marc de creació d’ocupació i els elements que convé tenir en compte.
 • Conèixer les potencialitats de la cooperativa de consumidors i usuaris (i en els seus diferents àmbits: compra conjunta de productes, ensenyament, habitatge…) com a instrument per organitzar i donar forma a projectes col·lectius que donin resposta a diferents necessitats.
 • Facilitar eines i recursos de gestió cooperativa i de reflexió per al creixement d’empreses cooperatives.
 • Apropar els conceptes emergents entorn l’economia col·laborativa, el cooperativisme de plataforma i cooperativisme obert.
 • Incorporar el consum i la producció responsables en totes les fases i processos de les empreses d’ESS per contribuir a la transició ecosocial.
 • Conèixer les finances ètiques, solidàries i cooperatives, les seves principals entitats i les oportunitats que ofereixen a projectes emprenedors.

 

Continguts

MÒDUL 1 – Aterrant en el cooperativisme

 • Introducció al cooperativisme
 • Les cooperatives a Catalunya en xifres
 • Tipus i classes de cooperatives
 • Experiències cooperatives

MÒDUL 2 – Les cooperatives: què cal saber-ne?

 • Finalitats, principis i valors cooperatius
 • Marc legal
 • Persones sòcies
 • Òrgans de govern
 • Règim econòmic
 • Règim fiscal
 • Autoregulació

MÒDUL 3 – Característiques de les cooperatives

 • Característiques, avantatges i potencialitats de les cooperatives
  • De treball associat
  • De consumidors i usuàries
  • De serveis

MÒDUL 4 – Engegar i participar en un projecte cooperatiu

 • Aspectes clau de la posada en marxa:
  • Equip promotor
  • Elements de viabilitat i de sostenibilitat
  • Elements bàsics
 • Gestió cooperativa:
  • Entorns complexos i models de gestió
  • La dimensió relacional

MÒDUL 5 – Amb què comptem per constituir la cooperativa?

 • Procés de constitució d’una cooperativa
 • Actors, eines i recursos facilitadors
 • Ecosistema cooperatiu

MÒDUL 6 – Coneixent cooperatives reals: estudi de cas

 • Filigrana Produccions 360, SCCL (cooperativa de treball associat)
 • Escola Lliure el Sol, SCCL (cooperativa de serveis)
 • Som Connexió, SCCL (cooperativa de consumidors i usuaris)

MÒDUL 7 – Reflexió estratègica

 • Què és l’estratègia empresarial?
 • Planificació estratègica o reflexió estratègica?
 • Com es construeix el marc estratègic?
 • Preferències estratègiques de les empreses d’ESS
 • Els posicionaments estratègics
 • L’estratègia en la política de l’empresa
 • Contingut bàsic per a l’elaboració d’un marc estratègic a la cooperativa
 • Estudi de cas: L’Esberla, SCCL

MÒDUL 8 – Treball i gestió d’equips, governança compartida

 • L’esfera relacional dels grups
 • Estructura organitzativa: l’esfera visible
 • Cultura organitzativa: l’esfera invisible
 • Estudi de cas: ColaBoraBora

MÒDUL 9 – Intercooperació

 • Orígens, principis i tipus d’intercooperació
 • Criteris d’intercooperació. Claus d’èxit i fracàs
 • Formes jurídiques
 • Estudi de cas: Grup cooperatiu ECOS

MÒDUL 10 – Ei cooperativisme de plataforma

 • L’economia col·laborativa
 • El cooperativisme de plataforma
 • Governança i fórmules jurídiques d’ESS per al cooperativisme de plataforma

MÒDUL 11 – Consum responsable i transició ecosocial

 • El consum davant de la crisi socioecològica
 • El consum responsable
 • Els límits del consum responsable
 • El setè principi cooperatiu
 • El paper de l’ESS en la transició ecosocial
 • El compromís cooperatiu amb el consum responsable
 • Iniciatives d’ESS que faciliten el consum responsable

MÒDUL 12 – Finançament ètic, solidari i cooperatiu

 • Introducció a les finances ètiques
 • Estratègies de finançament de les cooperatives
 • Entitats i instruments financers a disposició de cooperatives i entitats de l’ESS
 • Micromecenatge i microfinançament
 • Experiències de finançament i suport col·lectiu

 

Calendari

Els tallers es poden cursar de manera intensiva (per exemple, l’itinerari complet en 7 setmanes) o al ritme que cadascú prefereixifins que l’aula es tanqui.
El 19 d’abril s’obrirà l’aula virtual i cada alumne tindrà accés al primer mòdul al que s’hagi inscrit, donant accés progressiu a la resta de mòduls a mida que es realitzi el test d’autovaluació que correspongui.

Inici: 19 d’abril de 2022

Jornada virtual: dimarts 18 d’octubre (17 a 19h)

Tutories 

 • 1a tutoria: dimarts 10 de maig (12 a 13.30h)
 • 2a tutoria: dilluns 13 de juny (16 a 17.30h)
 • 3a tutoria:divendres 8 de juliol (9.30 a 11h)
 • 4a tutoria dimarts 13 de setembre (17 a 18.30h)

Avaluacions:

 • 1a convocatòria:
  • Termini màxim entrega: 26 de juny
  • Retorn: 1 de juliol
 • 2a convocatòria:
  • Termini màxim entrega: 25 d’octubre
  • Retorn: 28 d’octubre

Tancament: 28 d’octubre de 2022

 

Enllaç Pla docent Formulari d’inscripció