BlogVisió COVisió CO destacat

El projecte d’Acompanyament expert per a la transformació en cooperatives o societats laborals persegueix difondre entre projectes associatius i empresarials els avantatges de les empreses de l’economia cooperativa, així com la possibilitat de donar continuïtat a les seves activitats econòmiques a través de la creació o transformació en una cooperativa, oferint orientació i acompanyament expert a aquells projectes que vulguin dur a terme dit procés de creació o conversió.

L’acció consisteix en l’acompanyament expert individualitzat a 14 projectes (40 participants) que vulguin desenvolupar la seva activitat sota una fórmula d’empresa de l’economia social i es trobin en una d’aquestes possibles situacions:

– Creació d’una cooperativa o societat laboral en el si d’associacions que mantenen activitat econòmica
– Processos de conversió d’empreses SCP, associacions o altres entitats en cooperatives
– Continuïtat d’empreses en processos propers al tancament d’activitat o jubilació
– Avaluació d’impacte i millora contínua

– Fitxa descriptiva
Sol·licitud de participació