BlogVisió COVisió CO destacat

Captura de pantalla 2015-08-31 a la(s) 12.13.29Tant l’Economia Social com el món del cooperativisme han rebut, especialment en els darrers anys, una empenta considerable de tots aquells que busquen alternatives a l’empresa convencional a l’hora d’iniciar el seu projecte professional. A l’hora de parlar-ne, els mitjans de comunicació utilitzen ambdós conceptes amb normalitat tot i que els lectors no sempre tenen clar el context en el que apareixen o totes les vessants i matisos que pot haver-hi darrere de les definicions. Les recomanacions que presentem podran servir a aquells que busquen més referències per comprendre de manera global l’Economia Social i el món de les cooperatives, però també hi ha lectures que són adequades per aprofundir en la seva filosofia, organització, tipologies i raons de ser. Des de JIIESC hem seleccionat aquestes vuit propostes amb la voluntat de que cadascú trobi aquelles que li puguin resultar més útils en funció de les seves necessitats. Per al lector curiós, segur que a qualsevol d’elles i trobarà contingut interessant

1.Les lectures de l’Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives:

Aquests títols, publicats des de l’any 2007 fins a l’any 2010, tracten temes tan diversos com les bones pràctiques de l’empresa responsable, els habitatges cooperatius, la cooperació entre entitats públiques i privades o la relació que es pot establir entre les cooperatives i els serveis socials.

2. La dimensión cooperativa:

Publicat pocs anys abans de l’inici de la crisi econòmica, el llibre de Jordi Garcia, Jordi Via i Lluís M. Xirinacs posa èmfasi en la necessitat de reenfocar l’Economia i les seves dinàmiques de funcionament per tal d’incorporar nous valors, idees i avançar cap a un món amb menys desigualtats. El cooperativisme, en permetre estructures empresarials de funcionament més democràtic, es planteja com un model que pot contribuir notablement a aconseguir un món més just.

coop

3. Democracia Económica:

Són les cooperatives i les empreses democràtiques, el sindicalisme, la banca ètica o els moviments de consum responsable maneres d’organitzar la vida econòmica amb la capacitat de superar, encara que sigui de manera parcial, les injustícies del capitalisme? És possible articular totes aquestes realitats en un únic “mercat social”? Té sentit mirar aquestes experiències com si fós l’embrió d’un sistema econòmic alternatiu? Totes aquestes qüestions i moltes d’altres es troben estudiades al llibre Democracia Económica per un seguit de reconeguts acadèmics i professionals, vinculats tan a l’estudi com a l’àmbit professional, amb l’exploració i desenvolupament de propostes que busquen maneres de millorar social i econòmicament aquelles parts que l’economia neoliberal ha estat incapaç de resoldre fins ara.

4. Más allá del capitalismo

L’autor del llibre, David Schweickart, es considera un dels principals teòrics de l’Economia Democràtica, definida com a socialisme de mercat amb una planificació descentralitzada de les inversions i amb democràcia al mercat de treball. A Más allá del capitalismo, així com als seus altres llibres, desenvolupa i explica aquest model des de l’àmbit teòric i també amb experiències reals a diverses parts del món.

5. Sectores de la nueva economía 20+20. Economía social

Des de l’Escola d’Organització Industrial (EOI) han elaborat un extens informe on s’analitzen diversos casos reals de cooperatives, el valor que aporten i com s’integren a l’economia actual i on també fan un seguiment i una valoració del remarcable creixement de l’Economia Social.

6. La economía del bien común

Paral·lelament i en sintonia amb la proposta de l’Economia Democràtica, l’Economia del bé comú, promoguda per l’economista austríac Christian Felber entre d’altres, planteja diverses vies per avançar cap a un model econòmic més sostenible i menys dependent de l’economia financera. Partint d’uns principis concrets, l’Economia del bé comú beneficiaria amb una sèrie de reconeixements, socials i econòmics, a aquelles empreses que seguissin uns criteris basats en valors humans i respectuosos amb el medi ambient.

7. The Social Economy: Building Inclusive Economies

Promogut per l’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), aquest document publicat l’any 2007 fa una radiografia de com les cooperatives funcionen a les diverses parts d’Europa i també estudia sociològicament els beneficis que pot aportar l’Economia Social als col·lectius marginats.

8. Economía social y economía sostenible

Aquest manual té caràcter acadèmic i presenta amb gran detall tot el marc legal i teòric en el qual es desenvolupen les empreses dins d’Economia Social. Al mateix temps, també mostra amb profunditat els principis i models de l’Economia Sostenible. A més de traçar la visió general, la seva precisió en aspectes legislatius mostra amb detall les diferències entre les diverses opcions i quines responen a cada finalitat i de quins principis parteixen.

Font: www.jiiesc.com