Canvas_aracoopEl dilluns 16 de març es va iniciar l’activitat d’acompanyament expert per al Creixement i la Internacionalització amb la participació de 35 empreses de l’economia social i cooperativa.

Aquestes empreses tenen una cultura interna basaba en les persones i en la participació i una voluntat de generar impacte social i econòmic. Alhora són empreses que contribueixen a construir un model empresarial més sostenible, compatibilitzant-ho amb la competitivitat i una presència cada vegada més en el mercat actual. Calen per això processos sólids en què aquestes empreses coneixin eines i mecanismes que els permetin assolir aquests objectius, com ara l’acompanyament per al Creixement i la Internacionalització, ofert en el marc del programa aracoop.

Les 35 empreses participants en aquest acompanyament són de sectors, dimensió i demarcació geogràfica molt diverses.

[box type=”shadow” ]

Creixement_Gràfiques_aracoopPel que fa a la dimensió, quant número de treballadors trobem una gran majoria en la franja inferior a 100 treballadors. Tanmateix, pel que fa a facturació la repartició és més equitativa.

Quant a demarcació territorial veiem presència de gairebé tot el territori català

Si ens fixem en la branca i el sector, predominen les agràries, seguides d’una presència força diversa de la resta

[/box]

Moltes empreses han patit durant els últims anys els efectes de la crisi econòmica dins el seu sector. Les activitats empresarials són encara complicades i els crèdits difícils d’obtenir, però es comença a percebre certa activació dins el sector. La situació econòmica requereix de valoracions i de reflexions en profunditat a l’hora de prendre decisions de cap a on créixer, per això cal identificar en què volem millorar i com fer-ho.

DOT Consulting, proveïdor del programa aracoop, va dinamitzar la sessió fent una presentació del model de negoci a través del Canvas i una discussió en grups de treball.

El model Canvas és aplicable a qualsevol empresa o projecte. L’orientació o punt de partida d’aquest model de negoci són clarament els clients als que volem vendre els nostres productes o oferir els nostres serveis. És el punt clau per definir quina és la nostra proposta de valor, com ens volem relacionar amb els nostres clients i com hi arribarem. Amb això visualitzarem clarament els recursos que necessitem, les estructures que ens calen i quina relació hem de tenir amb els nostres proveïdors o aliats.

Dintre del marc d’aquesta sessió inicial es va plantejar als assistents que identifiquessin quin és el punt crític on volen que el programa aracoop els acompanyi.

Creixement_aracoop_canvasA l’objecte d’identificar aquests punts clau es va fer una exposició del model Canvas explicant cadascuna de les àrees de treball implicades amb exemples reals.
La majoria de les empreses van posicionar-se dins l’àmbit de la relació amb els clients, els canals de venda i la seva proposta de valor. En una activitat de creixement i internacionalització com la que ens ocupa, aquesta valoració inicial és fonamental i ens permetrà en futures sessions col·lectives analitzar l’evolució de cada projecte.
Posteriorment es van constituir grups de treball on cadascú va explicar quina era la situació de la seva empresa i quin era el punt clau en el que pensa que el programa aracoop pot afegir valor. Desprès d’un debat dins d’aquests grup, cadascuna de les empreses va posicionar l’objectiu del projecte d’on vol millorar dins d’un Canvas, cosa que després es treballarà a les sessions de consultoria personalitzada.