Entitats agrupades (sol·licitant i altres)

Actua, SCCL; Formació i Treball; Avancem Santa Clara, SCCL

Breu descripció del projecte

El projecte, basat en la inserció laboral mitjançant la venda de productes tèxtils i calçat de segona mà, pretén situar les persones al centre de l’activitat empresarial i oferir una alternativa de consum sostenible i responsable. A més, permet aconseguir alhora un impacte de tipus social, mediambiental i econòmic: es proporciona feina a persones que es troben en risc d’exclusió, s’allarga el cicle de vida del tèxtil i l’activitat es torna econòmicament sostenible.

Les botigues de consum responsable que proposem segueixen un model d’economia circular que transforma residus potencials en productes que tenen una segona vida. En allargar el cicle de vida de la roba, s’eviten els costos ambientals i econòmics per fer-ne el tractament com a residu, i també la producció de nou material tèxtil. La cadena d’establiments té l’objectiu d’afavorir la inserció laboral per mitjà de la venda de productes tèxtils i calçat de segona mà. 

Les tres botigues que formen part d’aquest projecte d’intercooperació s’obriran en els municipis de Girona (botiga Avancem Santa Clara, SCCL), el Vendrell (botiga Actua, SCCL) i Santa Coloma de Gramenet (botiga de l’empresa d’inserció Formació i Treball). Les botigues realitzaran entrega social de roba i complements, de manera dignificada, a persones d’escassos recursos econòmics i en risc d’exclusió social que hagin estat derivades des dels serveis socials bàsics i especialitzats.

L’impuls d’aquesta nova activitat econòmica permetrà crear set llocs de treball als territoris, especialment per a persones en risc d’exclusió, de manera que contribuirà a trencar amb l’espiral de pobresa i exclusió en què es veuen atrapades moltes famílies.

Sector d'activitat
  • Comerç
  • Consum responsable
Àmbit territorial
  • Catalunya
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Creació de set llocs de treball.
  • Manteniment del 100% dels llocs de treball.
Dades de contacte

Persona de contacte

Ivon Maritza Henao Arias

Correu electrònic i telèfon

avancemsantaclara@gmail.com

630 146 985

Web 
avancemsantaclara.cat

Xarxes socials