Entitats agrupades (sol·licitant i altres)

EI Xarxa Agrosocial, SCCL (cooperativa social MANS); Central Parc del Baix Llobregat, SCCL; Lens Culinaris, SL

Breu descripció del projecte

L’objectiu del present projecte d’intercooperació és, d’una banda, dotar de més valor afegit els productes hortofructícoles del Parc Agrari del Baix Llobregat gràcies a processar-los i comercialitzar-los com a productes elaborats: llegums cuits i amanides de IV gamma. D’altra banda, també es pretén disminuir el malbaratament alimentari intrínsec a la producció i als circuits de comercialització d’aquests productes transformant-los i fent accions per sensibilitzar sobre això la població consumidora de l’àrea metropolitana de Barcelona.

El projecte augmenta la sostenibilitat i la capacitat de crear ocupació per a persones en risc d’exclusió i de formar persones refugiades i altres col·lectius vulnerables, amb la seva inserció laboral a les dues cooperatives. També permetrà ocupar especialment persones vulnerables del Baix Llobregat, una comarca molt afectada per l’atur juvenil. En l’àmbit econòmic, el projecte permetrà que les dues cooperatives surtin de la situació de crisi econòmica provocada per la COVID-19, amb una capacitat productiva i una oferta de productes reforçades. Això farà que puguin tenir una oferta de producte més polivalent.

En l’àmbit territorial, el projecte reforça l’oferta de producte ecològic subministrat a Catalunya per les cooperatives catalanes. Cal afegir-hi la importància que ha tingut el sector agroalimentari en el període de confinament de la COVID-19 i la post-COVID-19 com a element clau per proveir d’aliments a la població, i, per tant, com a sector estratègic en el context econòmic.

Sector d'activitat
  • Alimentació 
  • Distribució ecològica
Àmbit territorial
  • Catalunya
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Fusió de dues cooperatives.
  • Creació de cinc llocs de treball.
Dades de contacte

Persona de contacte

Xavier Suárez

Telèfon

686 966 241

Web 

 www.mans.coop

www.centralparc.cat 

Xarxes socials
Instagram