Entitats agrupades (sol·licitant i altres)

Cooperativa de Treball Calandra, SCCL; Cuidem Lluçanès, SCCL; Fundació Tac Osona

Breu descripció del projecte

El projecte parteix de la intercooperació de tres entitats que portem a terme els serveis de neteja i desinfecció, entre d’altres. Arran de la pandèmia, hem hagut d’aplicar de manera ràpida i immediata diversos canvis a fi d’adaptar-nos i especialitzar-nos en els serveis que ja oferíem (serveis de neteja en bugaderia, establiments, espais comunitaris, empreses, domicilis, allotjaments, etc.). Tot i això, ens hem agrupat per treballar conjuntament en un seguit d’actuacions, a fi d’oferir nous serveis mitjançant la cooperació empresarial i basant-nos en la professionalització, la seguretat i la previsió.

Les actuacions que duem a terme són: formació, compra conjunta d’EPI per prestar serveis, definició i adaptació de protocols, acreditació i certificació per oferir les màximes garanties, creació d’una campanya de difusió específica dels nous serveis professionalitzadors que s’ofereixen per captar nous clients i consolidació de tres llocs de treball a jornada completa.

L’impacte social del projecte es manifesta en diferents agents: (1) en la població, ja que la neteja garanteix menys risc de contagi; en els treballadors, mitjançant (2) noves contractacions i (3) formació curricular, i (4) en els clients, atès que reben un servei més professionalitzat.

Sector d'activitat
  • Inserció laboral
  • Serveis de neteja
Àmbit territorial
  • Catalunya Central
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Creació de cinc llocs de treball a jornada completa.
  • Manteniment del 94 % de llocs de treball.
Dades de contacte

Persona de contacte

M. Jesús Cordero

Correu electrònic

mj.cordero@tacosona.cat

Web 
www.tacosona.cat

Xarxes socials
InstagramBlogger