Stagelab Coop

Atès que les companyies de teatre, sales d’exposicions i centres culturals, entre d’altres,
demanen contínuament poder disposar d’eines de gestió multimèdia molt més accessibles que les que hi ha actualment, volem crear el nostre producte.