Projecte d’ampliació i desenvolupament territorial de l’associació Amisol

El projecte parteix de la necessitat de fer millores i ampliar l’entitat, i es planteja:
Accions de difusió i comunicació, l’obertura d’una nova llar residència, la creació del nou
servei per a persones amb trastorns de salut mental (Servei Enment), un servei d’atenció a la gent gran i a persones amb alta dependència, millora de les infraestructures actuals,
l’elaboració del pla estratègic i un nou servei de gestió de projectes i captació de fons.