Programa de professionalització directiva per analitzar els propis models de negoci, el sector i tendències de l’entorn, i desenvolupar habilitats directives per adquirir una visió global de l’organització, les seves capacitats i recursos.

Inscripcions

Destinatàries:

Persones amb responsabilitats a organitzacions de l’Economia/Social, que tinguin l’objectiu de desenvolupar els seus coneixements i les seves habilitats per ajudar les organitzacions a resoldre els desafiaments urgents i emergents, a partir de considerar la sostenibilitat com a imprescindible, urgent i ineludible. Així doncs,  buscar satisfer les necessitats de les generacions actuals sense comprometre  les necessitats de les generacions futures, al mateix temps que es garanteixi un equilibri entre  la sostenibilitat econòmica, mediambiental  i el benestar social.

SEMINARI 2: Transformació i sostenibilitat (48 h distribuïdes entre el 20 d’abril i el 13 de juliol de 2023)

Aquest Seminari té l’objectiu d’accelerar i ampliar l’impacte de l’organització

És un programa impulsat per una visió holística que ofereix un paradigma diferent de negoci, organització, empresa… per als professionals actuals. El recull de continguts i la nostra metodologia garanteix que els participants desenvolupin les habilitats de pensament crític per analitzar, desenvolupar i inspirar en un món amb cada cop més volatilitat, incertesa i complexitat per a les organitzacions.

Objectius:

 • Actualitzar coneixements sobre els reptes mediambientals i socials que afronten les organitzacions
 • Debatre els marcs d’actuació vigents i el paper de les organitzacions en la transició cap a una societat més sostenible
 • Explorar diferents angles des dels quals definir i crear l’impacte positiu de l’organització
 • Elaborar el full de ruta de l’organització per alinear les activitats de les diferents àrees internes i els interessos dels stakeholders externs, i així accelerar-ne i ampliar-ne l’impacte.

Les sessions seran presencials.

DATES: 20, 27 d’abril, 11, 18, 25 de maig, 1, 8, 15, 22, 29 de juny i 6 i 13 de juliol

HORARI: de 15:30 a 19:30 h

LLOC: EADA Barcelona (C/ Aragó 204, 08011)

SESSIONS: 

 • Dijous 20 d’abril
 • Dijous 27 d’abril
 • Dijous 11 de maig
 • Dijous 18 de maig
 • Dijous 25 de maig
 • Dijous 1 de juny
 • Dijous 8 de juny
 • Dijous 15 de juny
 • Dijous 22 de juny
 • Dijous 29 de juny
 • Dijous 6 de juliol
 • Dijous 13 de juliol

Continguts mòduls:

1. NOU PARADIGMA EMPRESARIAL. ELS ODS A LES ORGANITZACIONS

L´objectiu d´aquesta sessió és crear les bases del programa, dimensionant els reptes mediambientals i socials, apuntant a vies de solució, i explorant el paper del sector privat com a vehicle de canvi:

 • Reptes mediambientals i socials
 • Marcs d’actuació: ODS, acord de París, pacte Verd Europeu, ESG
 • El paper de l’empresa en la transició cap a una societat sostenible
 • L’empresa als seus ecosistemes d’acció

2. LIDERATGE ÈTIC I TRANSFORMACIONAL                      

La societat exerceix cada vegada més pressió a les organitzacions per que facin la transició a la sostenibilitat. Però la sostenibilitat, ja sigui com a valor, política o estratègia, no es pot entendre sense un lideratge ètic. No només cal ser una persona ètica liderant amb l’exemple, sinó també un manager ètic fomentant els comportaments ètics a tots els nivells de l’organització. Son les dues facetes del lideratge ètic. Per altra part, en un entorn canviant com el que vivim, cal sovint realitzar transformacions importants en les organitzacions, cosa que requereix d’un bon lideratge transformacional. Aquell capaç de definir una visió inspiradors, marcar noves fites i horitzons i capacitar i motivar a l’organització cap al seu assoliment. Es un lideratge molt fonamentat en valors i en el pensament crític. Aquests dos tipus de lideratge, ètic i transformacional, tenen més en comú del que sembla. El propòsit d’aquesta sessió es descobrir com es complementen, quins son els comportaments que cal posar en pràctica per desenvolupar-los, i quin es el seu impacte en les organitzacions.

3. TRANSFORMACIÓ ORGANITZACIONAL

El propòsit d’aquesta sessió és introduir conceptes clau que permeten diagnosticar la cultura organitzativa de l’empresa i comparar-la amb la que es consideraria la cultura desitjada. Posteriorment treballarem eines que permeten la transformació organitzacional de la cultura, tant en els seus valors, com en els seus comportaments psicosocials i els sistemes de gestió.

4. OPEN MIND – INNOVACIÓ

En aquesta sessió s’hi introdueixen diversos conceptes que faciliten la comprensió de la innovació empresarial per a les transformacions a l’organització. En primer lloc, què vol dir tenir una “ment oberta” en termes neuro-científics. Després, s’analitzen algunes de les pràctiques d’innovació més reeixides per, finalment, detallar una metodologia en equip (IDEAFLOW) per generar idees, prototipar-les i testejar-les.

5. INNOVACIÓ SOCIAL I EMPRENEDORIA SOSTENIBLE

En aquesta sessió abordarem el potencial que tenen les organitzacions productives per contribuir a una societat més sostenible. A partir d’exemples d’emprenedoria que integren un propòsit social o ambiental en el seu model de negocis, i que per tant busquen generar un impacte positiu en diversos grups d’interès, identificarem models i aspectes clau a considerar en aquest tipus d’organitzacions alhora que explorarem les tensions o desafiaments que es poden enfrontar

6. MESURA I GESTIÓ DE L’IMPACTE

Se sol dir que “el que no es mesura no existeix”. En aquest mòdul es parlarà sobre com identificar i mesurar l’impacte social de projectes socials. A més, es parlarà de com entendre el valor que tenen les nostres accions per als grups d’interès i quantificar aquest valor en termes numèrics.

7. TRANSICIÓ ENERGÈTICA

La transició energètica és avui dia una realitat imparable. Amb aquest terme ens referim al procés de canvi de fonts d’energia basades en combustibles fòssils cap a fonts d’energia renovable i sostenible, conegudes popularment com a energies verdes. La transició energètica és una necessitat urgent a causa de l’impacte negatiu que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle tenen al medi ambient i a la salut pública. A més, la transició energètica també ofereix oportunitats per crear llocs de treball verds, reduir la dependència energètica i millorar la seguretat energètica.

Continguts:

 • Introducció a l’escalfament global i al canvi climàtic
 • Mitigació d’emissions y adaptació al canvi climàtic
 • La transició energètica i l’European Green Deal
 • Models energètics a Europa: el debat de l’energia nuclear i el conflicte amb l’agricultura
 • És possible un sistema energètic 100% verd?

8. ECONOMIA CIRCULAR

L´objectiu d´aquesta sessió és entendre com l´economia circular pot constituir una resposta als reptes mediambientals i socials que afrontem, mitjançant models de negoci circulars que maximitzen valor en el temps, minimitzant la nostra dependència energètica/material.

 • Per què necessitem i què és l’econòmica circular?
 • Eines per identificar valor dins de l’economia circular
 • Models de negoci circulars
 • D’economia circular a societat circular

9. DISSENY D’EXPERIÈNCIA USUARI RESPONSABLE

El disseny d’experiències és crític per atraure usuaris i socis, complir les seves expectatives i generar lleialtat. Mentre la proposta de producte o de servei és important, alhora cal integrar un tracte responsable, que porta beneficis socials i ambientals. El Model d’Experiència Responsable que vaig desenvolupar a través de la meva recerca proposa solucions no-materials i tàctiques, en termes de:

 • comunicació responsable
 • cura (ruta d’usuari)
 • co-creació amb usuaris

10. FINANCES SOSTENIBLES

Aquesta sessió permetrà entendre als participants:

 • L’impacte de les finances sostenibles
 • L’economia i els riscos de les finances sostenibles
 • Com quantificar la sostenibilitat
 • Com poden invertir en projectes ambientalment i financerament sostenibles

11. MESURA I GESTIÓ DE L’IMPACTE II

Se sol dir que “el que no es mesura no existeix”. En aquest mòdul es parlarà sobre com identificar i mesurar l’impacte social de projectes socials. A més, es parlarà de com entendre el valor que tenen les nostres accions per als grups d’interès i quantificar aquest valor en termes numèrics.

12. FULL DE RUTA. ECOSISTEMES D’ACCIÓ

L´objectiu d´aquesta sessió és integrar el coneixement i les idees obtingudes al llarg del programa i avançar el full de ruta de l’empresa cap a la sostenibilitat.

 • Materialitat dels diferents temes debatuts a la seva organització
 • Processos crítics de creació de valor i compliment del propòsit.
 • Full de ruta cap a la sostenibilitat: accions, fites, stakeholders
 • Interdependències entre objectius i accions dels diferents stakeholders

Inscripcions