Entitat promotora i agrupada/ades

SERVIMcoop, SCCL; Madsystems, SCCL; Oppshunter Consultancy Networking & Communication;
La Fábrica de Sombreros, SL; iesMed, SCEL; Nelbet Proyectos, SL

Breu descripció del projecte

En una economia cada cop més globalitzada, l’estructura empresarial del país és feble, sense capacitat de competir comercialment. La necessitat de cooperar i sumar entre empreses de sectors ben diferents per competir és evident.

Per apropar aquest objectiu, el projecte treballa per crear dues cooperatives que puguin dur a terme funcions diferenciades. La primera cooperativa actua com a central de compres de productes i serveis de proximitat oferts pels socis col·laboradors als socis usuaris i, alhora, com a plataforma de col·laboració i cooperació entre empreses i autònoms. La segona cooperativa té com a objectiu principal la creació d’una xarxa de centres de distribució dels productes que, alhora, actuïn com a centre de suport comercial i logístic a les empreses del territori.

Amb això s’espera enfortir l’estructura econòmica del país, amb dos efectes immediats: consolidar llocs de treball avui inestables o en risc i la creació d’una xarxa de distribució arreu del país. De retruc, ampliar el moviment cooperatiu i situar-lo com una alternativa real per al manteniment i millora de moltes empreses existents.

Objectius/ reptes del projecte
  • Oferir productes i serveis d’empreses i autònoms del país a tots els ciutadans catalans, amb una garantia certificada, una relació qualitat-preu totalment competitiva i amb un efecte positiu directe sobre l’estructura econòmica del país, per fer-la més resistent davant de la competència global amb objectius monopolístics.
  • Incorporar empreses existents en la cultura cooperativa.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 5 llocs de treball
  • Creació de 2 cooperatives de treball
Dades de contacte

Persona de contacte
Pere Pugès

Web
http://servimcoop.cat/

Xarxes socials
Instagram