Entitat promotora i agrupada/ades

Btactic, SCCL

Breu descripció del projecte

Atès que les companyies de teatre, sales d’exposicions i centres culturals, entre d’altres, demanen contínuament poder disposar d’eines de gestió multimèdia molt més accessibles que les que hi ha actualment, volem crear el nostre producte.

Stagelab Coop. neix del cooperativisme que s’estableix entre Btactic i tres professionals de l’àmbit de les noves tecnologies i del món de la gestió aplicades a les arts escèniques.

Aquest projecte permetrà establir un estàndard en el món de les arts escèniques per a la gestió multimèdia, esperem millorar la rendibilitat i optimitzar els espectacles artístics i teatrals.

Objectius/ reptes del projecte

Que els usuaris dels serveis de l’entitat amb diversitat funcional de la ciutat de l’Hospitalet tinguin:

  • Creació d’una una cooperativa de treball que permeti dur a terme la posada en producció del projecte de programari i maquinari per al sector de les arts escèniques.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 5 llocs de treball
  • Creació d’1 cooperativa de treball
Dades de contacte

Persona de contacte
Òscar Ortega
oscar.ortega@btactic.com
973 270 382

Web
www.btactic.com

Xarxes socials
Linkedin