Entitats agrupades (sol·licitant i altres)

Cíclica [space · community · ecology]; Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC);

Dies d’Agost; Electra Caldense; Associació de Micropobles de Catalunya

Breu descripció del projecte

L’assoliment dels objectius energètics i de descarbonització que estableix la Unió Europea només serà possible si, juntament amb mesures de rehabilitació energètica, es posen en marxa processos a gran escala per crear comunitats energètiques arreu del territori com a vehicle d’accés cooperatiu i equitatiu a l’energia renovable. Per aquest motiu, l’objectiu principal de la proposta és el següent: dinamitzar la transició energètica del parc edificatori cap a la descarbonització per mitjà del foment de comunitats energètiques des d’una perspectiva inclusiva i solidària.

El plantejament del projecte és construir una base de coneixement per a tot el territori català, des de les àrees metropolitanes fins als micropobles, que permeti exposar el potencial de creació de comunitats energètiques i els avantatges que comporten en els àmbits social —més cohesió i empoderament—, econòmic —menys cost energètic— i ambiental —reducció del consum i descarbonització—. Conscients del perill que la transició es produeixi sobre bases de desigualtat, la premissa diferencial és la inclusió de tot el teixit edificat de pobles i ciutats, de manera que s’eviti, novament, que els sectors més vulnerables quedin fora del procés justament en una etapa post-COVID-19 en què, amb tota probabilitat, s’agreujarà la pobresa energètica.

La plataforma en línia SomComunitatEnergetica.cat serà l’eina resultant que farà accessible tot el coneixement generat i que facilitarà la comunicació entre els agents clau en la transició energètica. Proporcionarà, de manera àgil i intuïtiva, els indicadors essencials i adequats per a l’administració, per a les entitats i empreses de mercat i per a les comunitats veïnals, amb la mirada posada en la planificació pública, la implementació de projectes a gran escala i l’empoderament ciutadà.

Sector d'activitat
  • Medi ambient i energia
  • Consum responsable
Àmbit territorial
  • Catalunya
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació d’un conveni de col·laboració pública i privada d’expansió i explotació del servei.
  • Creació de dos llocs de treball.
  • Manteniment del 97% dels llocs de treball.
Dades de contacte

Persona de contacte

Joaquim Arcas Abella

Correu electrònic

joaquim.arcas@ciclica.eu 

Web 

www.somcomunitatenergetica.cat

Xarxes socials