Entitats agrupades (sol·licitant i altres)

Azimut 360, SCCL

Sistemes Avançats d’Energia Solar Tèrmica, SCCL (Aiguasol)

Emelcat, SCCL

Lacol, SCCL

Societat Orgànica +10, SCCL

Associació de Serveis Bàsics Autònoms (SEBA)

Breu descripció del projecte

El projecte crea i consolida el Pol Cooperatiu per a la Transició Energètica de Barcelona (BATEC), que té com a missió transformar el marc socioeconòmic mitjançant la transició ecosocial del model energètic.

BATEC pretén ser un espai d’innovació i transició energètica que es pugui convertir en actor de canvi, en què es promogui la intercooperació per dur a terme projectes que acompanyin les ciutats en la transició energètica mitjançant un model més sostenible, just i democràtic. L’impacte d’aquestes actuacions a curt termini comporta la millora de la qualitat de vida en les zones urbanes i a mitjà termini, la promoció de nous models econòmics i socials de producció i consum.

Actualment, BATEC és liderat per sis entitats històriques de l’energia i l’economia social, que es donen suport des del punt de vista tècnic, econòmic i comercial. Comparteixen recursos d’estructura i es doten de solidesa financera per ser més competitives i poder treballar en xarxa a fi d’obrir-se camí cap a nous mercats (locals, europeus i internacionals). També participen en xarxes i associacions d’entitats nacionals, europees i internacionals amb principis i objectius similars, per augmentar la visibilitat dels seus projectes i la incidència que tenen, i aprofitar el seu potencial per associar-se i establir projectes a escala global.

Sector d'activitat
  • Energia
  • Medi ambient
Àmbit territorial
  • Barcelona
  • Catalunya
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Creació d’una cooperativa.
  • Creació de 5,5 llocs de treball.
  • Manteniment del 97% de llocs de treball.
  • Fusió de sis entitats d’economia social i solidària, com a mínim.
Dades de contacte

Persona de contacte

Gaia d’Elia

Correu electrònic

info@batec.coop

Web 
En desenvolupament