Entitat promotora i agrupada/ades

La Selva, Ecosistema Creatiu, SCCL

Breu descripció del projecte

La Selva, Ecosistema Creatiu va iniciar la seva activitat fa un any i es troba en un moment idoni per fer una avaluació interna en relació amb el funcionament de l’estructura, la revisió dels objectius i el replantejament de l’estratègia que cal seguir per assolir-los.

El propòsit del projecte és elaborar, doncs, un pla estratègic de consolidació i creixement de la cooperativa, el qual serà decisiu per reforçar el funcionament estructural, la base organitzacional i les dinàmiques internes.

Concretament, l’objectiu del pla és aplicar canvis estructurals en l’entitat que es consolidin a llarg termini per enfortir i equilibrar l’organització des del punt de vista intern, amb la finalitat que la cooperativa ocupi una posició sòlida en la indústria audiovisual.

El projecte té el repte d’implementar les bases de l’economia social i solidària en el sector audiovisual, que es caracteritza per una competitivitat ferotge i unes estructures molt arrelades a una lògica jeràrquica i vertical.

L’impacte que s’espera del projecte és la construcció d’alternatives enfront del model de producció tradicional, l’aposta per productes de qualitat, arriscats i amb caràcter social, així com la creació d’ocupació de qualitat que ofereixi seguretat en el treball i la creació de xarxes laborals.

Objectius/ reptes del projecte
  • Incorporació de noves treballadores.
  • Capacitació de les sòcies en habilitats per gestionar el canvi.
  • Implementar les TIC per dinamitzar els fluxos de treball.
  • Millorar la infraestructura del projecte (lloguer d’un espai de treball).
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • 2 llocs de treball (1 persona sòcia i 2 persones treballadores a mitja jornada)
Dades de contacte

Persona de contacte
Lucía Dapena
lucia@laselva.coop
638 252 929

Web
http://www.laselva.coop

Xarxes socials
Instagram