Entitats agrupades (sol·licitant i altres)

Aurora Coop, SCCL; Biciclot, SCCL; Partee, SCCL

Breu descripció del projecte

No Limits Bikes és un projecte de rehabilitació social i econòmica que consisteix a oferir serveis terapèutics a través de la mobilitat sostenible. 

D’una banda, estem implementant serveis terapèutics relacionats amb la millora de la salut mental de la població més vulnerable i afectada directament per les conseqüències derivades de la crisi social i sanitària de la COVID-19. A través d’aquest projecte, engeguem un nou catàleg de serveis i productes relacionats amb la mobilitat sostenible amb un alt impacte social, com el servei de passejades terapèutiques i l’organització i promoció de la fira de mobilitat sostenible a la ciutat de Vic, amb l’objectiu de reduir l’impacte de la COVID-19 al mercat laboral i al teixit productiu de la comarca i de la Catalunya Central. És, doncs, una oportunitat per a reinventar-se. Necessitem espais per repensar els serveis i projectes de les cooperatives agrupades que han quedat afectats per la crisi, i alhora establim lligams amb el sector de la investigació acadèmica, gràcies a un conveni de col·laboració amb la Universitat de Vic. 

D’altra banda, lluitem per pal·liar el col·lapse que pateixen els serveis d’atenció primària, concretament el servei d’atenció domiciliària (SAD), ja que moltes persones grans o de centres de salut mental estan afectades directament per situacions de desemparament i soledat no volguda.

Sector d'activitat
  • Salut i cures
  • Mobilitat sostenible
Àmbit territorial
  • Catalunya i resta de l’Estat
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Creació d’un lloc de treball
Dades de contacte

Persona de contacte

Ramon Furriols

Correu electrònic i telèfon

projecteaurora@gmail.com

938 134 863

Web 
www.auroracoop.cat

Xarxes socials
Instagram