Entitat promotora i agrupada/ades

Agrícola Sant Isidre de la Fatarella, SCCL

Breu descripció del projecte

La Fatarella pateix un problema important de despoblament, aleshores necessitem projectes que reactivin les potencialitats que té l’entorn, que fomentin el creixement econòmic i ajudin a crear ocupació i fer arrelar la gent jove al territori. Fa dos anys ens vam trobar en la tessitura d’haver de tancar el molí d’oli de la Cooperativa, ja que es va espatllar i no era viable tornar-lo a posar en funcionament. Actualment ens veiem en la necessitat d’adquirir un nou molí si volem mantenir la competitivitat del nostre producte controlant tot el procés des de la recol·lecció fins a la comercialització de l’oli.

El projecte del Molí d’oli alimentat amb una caldera de biomassa aprofitaria matèries primeres de qualitat del nostre entorn com són els cultius de l’olivera i els boscos que proporcionaran l’estella per a la caldera. També donaria impuls a l’economia i al treball i un valor afegit al producte final, ja que tot el procés seria propi (la recol·lecció, la molta, l’embotellament i la promoció i venda d’un producte de qualitat).

Objectius/ reptes del projecte
  • Desenvolupar un pla de viabilitat tècnica i econòmica per instal·lar-hi un molí d’oli.
  • Redactar un pla de comunicació per comercialitzar el producte i ampliar el mercat.
  • Establir una taula de treball amb els socis de la cooperativa per tractar els punts següents: prestar serveis als associats i fomentar activitats encaminades a la promoció i millora de la producció agrària; ampliar el procés de producció agrària; ampliar les activitats econòmiques que la cooperativa ofereix als socis.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • 1,5 (durada de 10 mesos i una jornada al 60%)
Dades de contacte

Persona de contacte
Andreu Riu
fatacoop@hotmail.com
977 41 39 34