Entitat promotora i agrupada/ades

Economat SCCL, Eixam Arquitectures SCCL, Associació Cultural l’Aleta

Breu descripció del projecte

La Titaranya és un projecte d’habitatge cooperatiu i de locals socials en cessió d’ús al centre històric de Valls impulsat per persones i entitats locals.

La iniciativa neix de la situació de degradació del centre històric i de la voluntat de rehabilitació física i social per part de persones i entitats que volen cobrir necessitats des del cooperativisme i la transformació social. A partir de la combinació d’aquestes necessitats, la Titaranya es planteja aconseguir la viabilitat del projecte d’habitatge cooperatiu concebut com a estratègia de recuperació de barri i la creació d’un ecosistema cooperatiu local.

El projecte preveu generar 23 habitatges i 6 locals socials i comercials, de manera que ocuparà un total de 2.400 m2 en un barri degradat i buit.

Objectius/ reptes del projecte
  • Crear un ecosistema cooperatiu i d’economia social al voltant d’un gran projecte que resolgui necessitats d’espais.
  • Generar una eina especialitzada capaç de replicar habitatge cooperatiu al centre històric de Valls.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 4 llocs de treball
  • Creació de 2 cooperatives
Dades de contacte

Persona de contacte
Tais Bastida
info@latitaranya.coop

Xarxes socials
Instagram