Entitat promotora i agrupada/ades

La Fàbric@ SCCL

Breu descripció del projecte

La Taca d’Oli pretén empoderar i ocupar persones en situació vulnerable i de difícil accés al mercat laboral convencional (especialment les dones) al territori del Besòs-Maresme per
mitjà d’un programa formatiu i d’oportunitat de treball en temàtiques de sensibilització mediambiental. El projecte també té la voluntat d’ampliar la conscienciació en el consum responsable i la gestió de residus que afecten el benestar comunitari.

Per donar resposta a aquestes necessitats, la iniciativa presentada preveu obrir espais de sensibilització socioambiental de proximitat en territoris desfavorits, sota una òptica proactiva i generadora de canvis d’hàbits i noves pràctiques sostenibles i saludables per a la comunitat i el planeta. Les dues tipologies d’actuacions que pretén activar el projecte són els espais/parades de sensibilització ambiental i la creació d’un catàleg de serveis/activitats en els àmbits de l’alimentació, el consum responsable, els horts urbans, la jardineria i la gestió de residus. Totes les actuacions es duran a terme a partir d’una primera detecció de potencials i iniciatives pràctiques en el territori.

L’impacte esperat del projecte és donar ocupació a les dones que tenen dificultats d’accés al mercat ordinari i aplicar millores en el nivell de consciència en l’alimentació, el consum i la gestió de residus de la comunitat.

Objectius/ reptes del projecte
  • Augmentar la sensibilització en temes socials i ambientals en un territori amb poca consciència.
  • Generar ocupació de qualitat per a dones com a agents del territori.
  • Obrir espais i dinàmiques proactives en els àmbits personal, familiar i comunitari.
  • Activar accions amb una mirada positiva respecte a la crisi climàtica.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 2 llocs de treball (4 persones a mitja jornada)
Dades de contacte