Entitat promotora i agrupada/ades

Abacus Cooperativa

Breu descripció del projecte

Traslladar a l’entorn digital la informació de la nostra oferta i la interacció amb el públic per donar suport a la comercialització i l’orientació cap a un consum responsable de la nostra comunitat de socis. La tecnologia esdevé un mitjà per promoure un canvi profund que tendeixi a un desenvolupament sostenible, per potenciar els valors que humanitzen aquest nou paradigma en què les persones i els models econòmics responsables se situen en el lloc primordial de la iniciativa.

El projecte persegueix augmentar la sensibilització de la ciutadania sobre els hàbits de consum responsable per generar canvis en la cadena de valor del sector detallista orientats a valors associats als productes educatius, culturals i de lleure.

Objectius/ reptes del projecte
  • Integrar una nova base de dades de productes i serveis de consum al comerç electrònic i a les botigues, que proporcioni informació molt més detallada dels nostres productes i una millor usabilitat per potenciar la compra responsable.
  • Crear una nova app que permeti informar l’usuari i interactuar-hi amb la finalitat d’acompanyar-lo en la presa de decisions de compra responsable.
  • Fomentar la participació de l’usuari en la realització d’estudis i publicacions impulsades per Abacus en col·laboració amb altres entitats.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 17 llocs de treball
Dades de contacte

Persona de contacte
Antonio Naranjo
antonio.naranjo@abacus.coop
932 178 166

Web
www.abacus.coop

Xarxes socials
InstagramLinkedin