Entitats agrupades (sol·licitant i altres)

Tarpuna, SCCL 

Residus i biodiversitat, SL; Azimut, SCCL; Inèdit Innova, SL; Ecomaresme SCCL

Breu descripció del projecte

L’impuls de la gestió descentralitzada de residus orgànics és un projecte liderat per Tarpuna. Té l’objectiu d’agrupar entitats de l’economia social que tinguin experiència en l’àmbit de la gestió dels residus i la sostenibilitat. A més, pretén promoure la descentralització de la recollida de matèria orgànica amb la intervenció de les diverses empreses que hi participen, tenint en compte que les tasques que duguin a terme s’han de complementar. El projecte entén la intercooperació com una eina per fer més efectiva la gestió dels residus en entitats públiques i privades. 

L’impacte ambiental del projecte consisteix a reduir les emissions de CO2 que provoca el transport de la recollida selectiva i la combustió del residu en la planta. La recollida descentralitzada permet reaprofitar la matèria orgànica i convertir-la en compost, que posteriorment es reparteix als pagesos del territori per utilitzar-la com a adob. En l’àmbit social, el projecte pretén implicar la ciutadania en la recollida de la fracció orgànica per crear consciència social sobre els residus i per canviar els hàbits de consum, amb la finalitat de promoure el consum ecològic i de proximitat.

Sector d'activitat
  • Gestió de residus 
  • Medi ambient
Àmbit territorial
  • Catalunya i, eventualment, a la resta de l’Estat.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Creació de quatre llocs de treball.
  • Creació d’un conveni d’intercooperació, d’una UTE o d’una empresa nova amb marca pròpia.
  • Creació d’un espai d’inserció laboral.
Dades de contacte

Persona de contacte

Núria Viladomat Canudas

Correu electrònic i telèfon

nuria@tarpunacoop.org

693 721 961

Web 
www.revolta.cat

Xarxes socials