Entitat promotora i agrupada/ades

Fet a la Conca SCCL

Breu descripció del projecte

La cooperativa Fet a la Conca neix amb la missió de facilitar, per mitjà d’alternatives de proximitat i de qualitat, el comerç de proximitat al sector de l’hostaleria, restauració i bars, que actualment usa productes de procedències allunyades del seu centre operatiu.

Per fer-ho, el projecte actual se centra a solucionar el problema principal que es considera que tenen les empreses locals: una manca de capacitat comunicativa.

La cooperativa es proposa crear una nova línia de serveis de promoció, comercialització i distribució dels productes de Fet a la Conca i vetllaran, també, per l’adaptació a les TIC, per tal de facilitar la gestió i la intercomunicació entre empreses sòcies i la mateixa cooperativa.
D’aquesta manera, l’impacte que pretén tenir el projecte és incrementar la visibilitat i el creixement sostenible de les empreses productores agroalimentàries i artesanals de la cooperativa Fet a la Conca.

Objectius/ reptes del projecte
  • Promoure el creixement de l’activitat de les empreses Fet a la Conca.
  • Facilitar la identificació propera de les empreses productores agroalimentàries i artesanals de Fet a la Conca al sector Horeca.
  • Fomentar accions de gestió i producció ecoresponsables aplicant les metodologies de l’economia circular.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 4 llocs de treball
  • Creació d’1 cooperativa de treball
Dades de contacte
Xarxes socials
Instagram