Entitat promotora i agrupada/ades

A Granel, SCCL

Breu descripció del projecte

El projecte vol implementar un sistema de compra en línia i punts de recollida de productes de neteja i higiene amb certificació ecològica, mitjançant una distribució amb vehicles de zero emissions i la recollida dels envasos buits per evitar residus. Això permetrà donar accés a tota la població de Catalunya al consum de productes ecològics i especialment a aquelles persones que no tenen botigues o cooperatives de consum al voltant.

Aquest projecte vol augmentar la presa de consciència vers la crisi climàtica i contribuir a mitigar-la amb petites accions locals.

Objectius/ reptes del projecte
  • Creació d’un sistema innovador de punts de recollida de productes ecològics en què participen més de 1.000 persones com a clients.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 5 llocs de treball
Dades de contacte
Xarxes socials
Instagram