Entitat promotora i agrupada/ades

Menjar d’Hort SCCL

Breu descripció del projecte

ICSSEC és un projecte multidisciplinari que pretén donar resposta a la necessitat d’incorporar l’economia social i circular en el sector agrari per tal d’assolir els objectius de sostenibilitat, així com oferir cobertura a la creixent demanada de productes més sans i
sostenibles, que contemplin el reaprofitament dels residus i la substitució del plàstic. Per altra banda, el projecte identifica la necessitat de
canvis d’hàbits alimentaris en els infants i joves.

Per a donar resposta a aquestes necessitats, el projecte oferirà serveis d’assessorament per a la creació de nous projectes agraris i ambientals dins l’àmbit de l’economia social, oferirà formació en l’àmbit agrícola, posarà en marxa la producció agrària agroecologia i de proximitat i també impulsarà noves línies de recerca aplicables a la realitat del territori, en matèria agrícola i ambiental.

L’impacte esperat del projecte és la investigació de noves formes d’economia social en el sector agrari, així com la inserció al mercat laboral d’emprenedors o de persones que es troben fora del mercat laboral.

Objectius/ reptes del projecte
  • Treballar per fomentar la creació de noves cooperatives o empreses d’economia social que siguin viables i sostenibles i que treballin en els sectors agroalimentari i verd.
  • Transformar la Cooperativa Menjar d’Hort en una cooperativa de producció de productes agrícoles a una cooperativa també de serveis per a l’agricultura, com ara l’assessoria i la formació en economia social.
  • Desenvolupar projectes de recerca per a la creació de productes i serveis.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • 8 llocs de treball
  • 2 cooperatives
Dades de contacte

Persona de contacte
Bruno Lopez
blopez@menjardhort.org