Entitat promotora i agrupada/ades

Associació Promotora d’Ocupació i Serveis Socials

Breu descripció del projecte

Aquest projecte té com objecte l’accés a un habitatge digne de les persones amb diversitat funcional i les seves famílies
dependents, famílies de la ciutat de l’Hospitalet amb necessitats d’atenció a la llar i serveis d’habitatge.

A partir d’aquest objectiu es farà un estudi de necessitats, una recerca de terrenys o pisos (nous o rehabilitats) per ubicar els habitatges, un estudi financer que garanteixi la viabilitat econòmica del projecte, i la realització de la proposta i l’estudi de la creació de dues cooperatives, una d’habitatge i l’altra de serveis i iniciativa social.

A la ciutat de l’Hospitalet hi ha una gran demanda de places residencials, tant per a persones amb diversitat funcional com per a gent gran. Molts usuaris de la nostra entitat han hagut d’optar per fer la demanda de serveis lluny de la ciutat on havien viscut fins ara. Els
nostres usuaris són grans i comencen a envellir, i molts tenen pares en situació de dependència.

El projecte preveu la possibilitat de poder atendre en una mateixa unitat de convivència les unitats familiars quan totes les persones que la configuren siguin dependents i així respectar la voluntat de les persones. Aspira a poder resoldre les necessitats d’habitatge i/o de serveis d’atenció al domicili de 30 persones.

Objectius/ reptes del projecte

Que els usuaris dels serveis de l’entitat amb diversitat funcional de la ciutat de l’Hospitalet tinguin:

  • Un lloc on viure que compleixi les condicions bàsiques d’idoneïtat.
  • Suport professional per cobrir les necessitats que s’originen en viure a casa.
  • Posar en marxa l’STO per a 20 persones.
  • Recursos per atendre els seus pares, els quals viuen amb ells i estan en una situació de dependència. Aquests recursos han de ser oferts conjuntament per diferents serveis.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Creació de 2 noves cooperatives (una d’habitatge i una de serveis i iniciativa social)
Dades de contacte

Persona de contacte
Mario Gavilan
direccion@tallersbellvitge.com
930 003 350

Web
www.tallersbellvitge.com

Xarxes socials