Entitats agrupades (sol·licitant i altres)

Nou Set EI, SCCL; Cet Nou Verd, SCCL; Associació Entrem-hi

Breu descripció del projecte

El projecte consolidarà la fusió organitzacional entre les cooperatives socials Nou Set (EI) i Nou Verd (CET), a partir de la creació d’una cooperativa de segon grau, que permeti unificar tota l’estructura tècnica de les dues entitats i desenvolupar el Pla estratègic de comunicació i d’acció comercial únic, per aprofitar sinergies i ampliar les línies de negoci del grup, de manera conjunta i compartida. 

Pel que fa a l’activitat econòmica, la fusió organitzacional permetrà:

  • Alliberar recursos per contractar una unitat d’acció comercial, amb fons econòmics per a campanyes comercials locals i comarcals.
  • Unificar la marca comercial en una de sola, per millorar l’abast del seu impacte i evitar la dispersió de missatges que teníem fins ara.
  • Ampliar la facturació a partir de generar vendes encreuades entre els diferents serveis comercials a favor dels clients actuals d’una entitat i de l’altra. 
  • Ampliar la facturació a partir de la generació de nous projectes i serveis comercials complementaris als actuals de cada entitat, i cobrir les necessitats que actualment no podem oferir per falta de recursos. En global, es preveu augmentar la facturació en 450.000 euros.
  • Sumar la capacitat inversora de les dues entitats per accedir a serveis més grans que soles no poden.
Sector d'activitat
  • Serveis
Àmbit territorial
  • Alt Pendès i Garraf
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Creació de deu llocs de treball.
  • Manteniment del 100% de llocs de treball.
  • Creació d’una cooperativa, mitjançant la transformació d’una associació en cooperativa de segon grau.
Dades de contacte

Persona de contacte

Juli Silvestre

Correu electrònic i telèfon

jsilvestre@entrem.coop

677162703

Web 
https://entrem.coop

Xarxes socials
Instagram