Entitat promotora i agrupada/ades

Som Gestió, SCCL; Acció Transversal per a la Transformació Social, AT72; Fundació Cívica Esperanzah

Breu descripció del projecte

Atesa l’existència de llimbs legals en les regulacions de les relacions laborals dels artistes en espectacles públics, els artistes estan acudint a cooperatives de facturació (en llimbs legals i altres directament il·legals). Davant l’immobilisme de la llei, a Som Gestió es va identificar que l’ESS podia donar una resposta als artistes per a la governança dels seus projectes.

Per fer-ho possible, el projecte Gestió per la cultura cooperativa – Gestcultcoop vol idear, crear i consolidar un projecte cooperatiu de suport específic a les necessitats de gestió fiscal, laboral, comptable o administrativa del sector cultural, especialment del musical, per apropar aquest sector a les fórmules que preveu l’ESS, principalment les cooperatives i les associacions, i reforçar així la vertebració de l’ESS a la comarca i la governança dels seus projectes per part dels artistes.

Objectius/ reptes del projecte
  • Desenvolupar un servei especialitzat d’atenció integral i específica a les necessitats de gestió del món de la cultura, especialment a músics i músiques, i crear un servei d’impacte conscient entre els seus usuaris.
  • Idear un model de negoci que permeti un empoderament més enllà del musical entre els grups d’artistes.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 10 llocs de treball
  • Creació de 2 cooperatives de treball (1 especialitzada en la gestió de projectes culturals en el marc de l’ESS i 1 cooperativa d’artistes)
Dades de contacte
Xarxes socials