Entitats agrupades (sol·licitant i altres)

TEB Vallès, SCCL; TEB Barcelona, SCCL; TEB Bellvitge, SCCL; Veltia Barcelona, SL

Breu descripció del projecte

Tres entitats que formen part del Grup Cooperatiu TEB i l’empresa Veltia Barcelona sumen esforços per desenvolupar una línia de tasques de manipulació especialitzada en cartonatge industrial amb destinació al transport de productes de consum massiu, utillatges, etc. Es tracta d’un sector en evolució constant i de gran demanda (ja que anteposa el consum d’un material reciclable davant d’altres com els plàstics). S’han fet unes grans inversions en l’adequació d’espais i l’adquisició de maquinària a fi de dotar la secció productiva amb els millors recursos possibles. S’han implementat actuacions de millora productiva a partir d’introduir petits canvis en les posicions de treball de les nostres línies.

Sector d'activitat
  • Indústria i producció
Àmbit territorial
  • Catalunya
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Creació de quatre llocs de treball
Dades de contacte

Persona de contacte

Joan Torres

Correu electrònic i telèfon

tebvalles@teb.org

937 143 390

Web 
 www.teb.org

Xarxes socials