Entitat promotora i agrupada/ades

EcoMaresme SCCL

Breu descripció del projecte

La cooperativa EcoMaresme neix en el marc d’un ecosistema de menjar ecològic en constant canvi i de la necessitat de generar més visibilitat i eficiència al projecte EcoMaresme, la xarxa de productors de verdura ecològica del Maresme.
Aquesta iniciativa mostra que és possible crear un sistema alimentari local que sigui controlat pels pagesos i no per la gran indústria alimentària i els supermercats.

Amb aquest projecte singular actual es pretén crear i consolidar, en primer lloc, la marca EcoMaresme. Un cop assolida, en segon lloc s’estudiaran diferents rutes de transport col·lectiu per als socis de la cooperativa amb la voluntat d’oferir serveis de transport que optimitzin les rutes.

En darrer lloc, s’obrirà una agrobotiga a La Payana per tenir un punt de venda directa.

Objectius/ reptes del projecte
  • Obrir una agrobotiga per a la venda de productes d’EcoMaresme.
  • Incrementar la visibilitat del projecte.
  • Crear una logística eficient de transport territorial.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació d’entre 3 i 5 llocs de treball
Dades de contacte
Xarxes socials
Instagram