Entitat promotora i agrupada/ades

Cooperativa d’habitatges La Raval, SCCL

Breu descripció del projecte

El projecte consisteix a construir un habitatge col·laboratiu en cessió d’ús al barri antic de Manresa, on hi ha un alt percentatge d’edificis en estat ruïnós i abandonats. Es tracta de prioritzar la satisfacció i les necessitats humanes, de posar al centre la cura i l’ajuda mútua dels veïns i veïnes. L’aspecte clau és la vida comunitària, més enllà de compartir uns espais comuns, a partir dels quals establim relacions
properes, de cooperació, sostenibilitat i cohesió.

El projecte respon a la demanda del mercat i del sector de la construcció d’habitatges amb un 50% de protecció oficial (HPO), i compleix els criteris de construcció i manteniment: ser tan sostenible com sigui possible i respectuós amb l’entorn.

La iniciativa pretén generar comunitat cap endins, esdevenir un model d’habitatge accessible i assequible, i ser un model social sostenible des del punt de vista humà.

El barri on es construirà l’edifici, amb 16 o 18 unitats de convivència, està degradat i envellit, i s’hi concentra un gran nombre de població migrada. El grup humà de La Raval, SCCL està compost de 40 persones entre 0 i 70 anys. La nova construcció d’habitatges generarà un model d’impacte demogràfic i social en un barri decadent mitjançant un model d’arquitectura sostenible i un model de relació que sosté la vida.

Objectius/ reptes del projecte
  • Difusió del model de cohabitatge en cessió d’ús i models de convivència.
  • Recerca i concreció de finançament.
  • Construcció sostenible i participativa.
  • Coordinació del projecte.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Dues mitges jornades durant 6 mesos en cada cas per a la coordinació i la difusió del projecte.
Dades de contacte

Persona de contacte
Jordi
laraval@laraval.cat
932 385 343

Web
www.laraval.cat