Entitats agrupades (sol·licitant i altres)

Abacus, SCCL;  Salus Governance of Health Data, SCCL

Breu descripció del projecte

Es proposa constituir una cohort cooperativa de ciutadans que facilitin les seves dades per a la investigació sobre la COVID-19. Es vol aprofitar el potencial de les dades que pot aplegar el sistema cooperatiu per promoure entre els socis i clients de les cooperatives la cessió de dades de salut i estil de vida, amb l’objectiu que, amb el tractament de les dades d’una massa crítica, es pugui fer recerca per al bé comú.

És un projecte d’agrupació de cooperatives, Abacus com a sol·licitant i amb el suport d’altres, que vol impulsar entre els seus socis la cessió de dades. Salus.coop contractarà persones i desplegarà els seus recursos i actius (llicències, app, plataforma) per captar donants i per dur a terme projectes d’investigació sobre la COVID-19 i altres que siguin d’interès per a la ciència. 

L’objectiu inicial és assolir 10.000 donants de dades de salut per a la investigació de diversos projectes contactats.

Impacte del projecte a tot Catalunya, exportable a altres territoris:

  1. Valorar les dades que genera l’entorn cooperatiu per contribuir al bé comú i al desenvolupament de noves cooperatives amb economia de dades, a fi d’accelerar la capacitat de fer-ne anàlisis.
  2. Valor per a la societat per l’avenç de la recerca en salut i benestar.
  3. Valor per als centres de recerca per poder disposar de més dades, de més tipus, de més qualitat, amb garanties, i que comportin menys cost per a la recerca. 
  4. Valor econòmic: derivat del cobrament de taxes dels centres de recerca per a l’accés a cohorts anonimitzades.
Sector d'activitat
  • Digitalització i noves tecnologies
  • Salut i cures
Àmbit territorial
  • Catalunya
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Creació d’un lloc de treball.
  • Manteniment del 100% dels llocs de treball implicats en el projecte.
Dades de contacte

Persona de contacte

Antonio Naranjo

Correu electrònic i telèfon

CO3@salus.coop

932 178 166

Web 
 https://www.abacus.coop/

https://www.saluscoop.org/