Entitat promotora i agrupada/ades

Surtdecasa SCCL

Breu descripció del projecte

Surtdecasa.cat és un projecte de comunicació digital que té l’objectiu de difondre l’activitat cultural del país des d’una òptica descentralitzada i en xarxa. Té un fort arrelament comunitari i s’estructura a partir de capçaleres territorials, que pretenen fer visibles i dinamitzar les activitats vinculades al món de les arts, els espectacles, la música, la literatura o el patrimoni (per mitjà d’un web i d’una aplicació
mòbil).

És un projecte que aposta per l’articulació cultural del país a través de la difusió cultural. A més, dona valor a la programació cultural catalana, de manera que contribueix a la transformació social de les comunitats locals i regionals i incentiva la cohesió social i la
participació de la ciutadania en les activitats culturals programades a tot Catalunya.

Creiem que Surtdecasa.cat dona solucions a la manca de visibilitat de molts equipaments, associacions i iniciatives culturals que no troben prou espai de difusió en els mitjans generalistes. Contribueix, per tant, a afavorir la vitalitat de zones tradicionalment pobres pel que fa a recursos comunicatius i formació d’imaginaris culturals propis. També és un canal de descoberta d’artistes i nous projectes culturals o d’innovació social.

Objectius/ reptes del projecte
  • Oferir difusió cultural de qualitat a totes les àrees del territori català.
  • Implantar l’edició de Barcelona.
  • Consolidar les edicions territorials de Surtdecasa com a referents en comunicació cultural.
  • Potenciar el sentiment d’identitat i reactivar l’economia social, promovent noves iniciatives i projectes culturals.
  • Dinamitzar les àrees rurals i enfortir-ne el teixit cultural i associatiu.
  • Oferir una plataforma de difusió responsable, coherent, sostenible i professional.
  • Treballar en xarxa arreu del país de manera cooperativa i generar ocupació.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 4 llocs de treball
Dades de contacte

Persona de contacte
Jordi Segarra
info@surtdecasa.cat
977 50 05 88

Web
www.surtdecasa.cat

Xarxes socials
Instagram