Entitat promotora i agrupada/ades

Fundació Privada MAP

Breu descripció del projecte

El Ripollès necessita generar activitats dinamitzadores de l’economia local per poder mantenir l’ocupació i crear-ne de nova, procurant que cada vegada més persones puguin desenvolupar el seu projecte de vida en una comarca que pateix una pèrdua progressiva de població en els últims anys. A més, si es produeix a través de l’economia social, el territori en surt doblement enfortit.

El projecte cobreix la necessitat d’enfortir el territori amb un model d’economia social basat en la participació i l’atenció a les persones i el suport de les TIC per poder-lo desenvolupar amb èxit. Aquest enfortiment suposa una millora dels equips de treball, de la qualitat assistencial de les persones ateses, el manteniment de llocs de treball i la futura creació d’ocupació.

També treballa per cobrir la necessitat de canviar el model organitzatiu cap a la planificació centrada en la persona (PCP), basada en el model de qualitat de vida de Verdugo i Schalock, i apostar per les TIC com un eix vehicular que ens permeti agilitzar el model i
guanyar en eficiència. Fent un salt de qualitat en l’atenció de les persones amb discapacitat i risc d’exclusió social del Ripollès.

Objectius/ reptes del projecte
  • El canvi del model organitzatiu per a una gestió flexible centrada en les persones.
  • El desplegament d’eines Google Suite i la formació dels treballadors i treballadores.
  • Generar un portal d’acollida i de formació per a les persones treballadores per millorar el seu lloc de treball i, per tant, la qualitat assistencial de les persones amb discapacitat.
  • Millorar els processos de les línies de treball del centre especial de treball CETMAP a través de les noves tecnologies per ajudar a mantenir els llocs de treball per a persones amb discapacitat.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 5 llocs de treball
Dades de contacte

Persona de contacte
Jordi Rudé
jordi.rude@fundaciomap.com
972 703 104

Web
http://www.fundaciomap.com

Xarxes socials
InstagramLinkedin