Entitat promotora i agrupada/ades

Llobregat 47, SCCL; Ajuntament del Prat de Llobregat; GATS, i SaóPrat , SLU

Breu descripció del projecte

El projecte “Bon veïnatge i distribució km 0” neix de la necessitat dels veïns i veïnes del Prat de Llobregat d’accedir a serveis proporcionats per persones de proximitat i de confiança, d’accedir a un servei de paqueteria ecològica i justa, de millorar les condicions laborals de les persones que treballen en el sector de la neteja i el repartiment, així com de reforçar el comerç local
i l’economia social i solidària (ESS) del territori.

La solució que proposem és crear un projecte cooperatiu local en xarxa que permeti dotarnos d’una alternativa cooperativa per a la gestió de les comunitats de veïns i la distribució local ecològica de paqueteria. Això es farà per mitjà de l’ESS i la mancomunització de serveis amb
empreses locals que actualment treballen independentment. Aquesta mancomunització de serveis s’haurà d’articular mitjançant una cooperativa de prestació de serveis, que gestionarà eficientment i sosteniblement les necessitats dels serveis de les comunitats de veïns i dels comerços locals.

L’impacte que s’espera del projecte és la generació d’ocupació, la millora de les condicions laborals de les persones que treballen en les comunitats de veïns (les dels serveis de neteja, principalment) i les dels repartidors porta a porta, així com les condicions ambientals del Prat de Llobregat.

Objectius/ reptes del projecte
  • Mapejar les necessitats de consum des del punt de vista local i detectar projectes que ja s’apliquen al municipi.
  • Crear nous serveis i estructures que no existeixen mitjançant dues cooperatives.
  • Crear una cooperativa de prestació de serveis a comunitats i una altra de distribució de paqueteria responsable i ecològica.
  • Crear 10 llocs de treball.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • 10 llocs de treball
  • 2 cooperatives
Dades de contacte

933 795 637

Web
http://www.llobregat47.org

Xarxes socials
Instagram