Entitats agrupades (sol·licitant i altres)

TM Gestió, SCCL (Rconnecta); Federació Selmar; Conca de la Tordera, SCCL

Breu descripció del projecte

El projecte sorgeix de la necessitat de donar sortida als aliments que es rebutgen a les explotacions hortícoles perquè no es comercialitzaran per les exigències de qualitat dels mercats actuals. Es tracta de valoritzar els residus agraris que generen els pagesos associats a la cooperativa Conca de la Tordera, SCCL. 

L’objectiu és estudiar i dissenyar unitats de cria de larves que puguin degradar els residus hortícoles generats, a més d’analitzar les possibilitats d’escalar el procés al sector industrial, amb la finalitat d’obtenir productes de valor. Això es farà de manera innovadora amb l’aplicació dels coneixements sobre biotecnologia i R+D continuada.

El projecte, que es formalitzarà en una nova cooperativa, ha de permetre accedir a una activitat nova, a un mercat nou i a uns bons preus, que l’han de fer competitiva. Aquest projecte d’intercooperació permetrà augmentar la plantilla de les entitats participants, mantenir les plantilles que ja hi ha i reduir-ne els costos principals. 

El propòsit final és augmentar la rendibilitat del sector agrícola i millorar-ne la situació social; afavorir i fer créixer la comunitat de joves interessats en aquest model, que ha de contribuir a evitar l’abandonament de l’activitat agrària, i generar llocs de treball en una activitat emergent com la ramaderia d’insectes. Així doncs, obrim noves oportunitats de negoci a un sector primari que està molt afectat per la forta competència del mercat exterior i la globalització.

Sector d'activitat
  • Medi ambient
  • Digitalització i tecnologia
Àmbit territorial
  • Catalunya
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Creació d’una cooperativa.
  • Creació de quatre llocs de treball.
  • Manteniment del 100% dels llocs de treball.
Dades de contacte

Persona de contacte

Rosa Sàbat

Correu electrònic

rosa@rconnecta.cat

Web 
www.innolarva.cat

Xarxes socials
Instagram