Entitat promotora i agrupada/ades

Celobert. Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme SCCL, Perviure SCCL, Jamgo
SCCL, Fil a l’agulla SCCL

Breu descripció del projecte

El projecte neix a partir de la identificació de diferents necessitats: d’una banda, la dificultat que tenen els col·lectius interessats en l’habitatge de cessió d’ús per identificar sòls aptes per portar a terme el seu projecte de cooperativa d’habitatge i, d’altra banda, la necessitat que tenen els ajuntaments de disposar de suport per definir els criteris i les eines que facin possible la cessió de sòls o els mecanismes per impulsar aquest model d’habitatge al seu municipi.

Per tal de donar resposta a aquestes necessitats, el projecte es proposa desenvolupar una sèrie d’eines que facilitarà la cerca de solars i patrimoni a aquells col·lectiu interessats en desenvolupar un projecte d’habitatge cooperatiu, així com l’avaluació de la viabilitat d’una promoció i també oferirà suport a les Administracions locals per a gestionar la cessió de sòl públic, adquirir sòls privats i realitzar modificacions de planejament urbanístic.

L’impacte esperat del projecte és millorar l’accessibilitat a projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a persones que així ho desitgin així com generar ocupació de qualitat a través de la posada en marxa de dues cooperatives d’habitatge.

Objectius/ reptes del projecte
  • Facilitar a grups de persones organitzades la cerca de sòls adequats perquè estableixin el seu projecte cooperatiu i n’avaluïn la viabilitat.
  • Facilitar als ens locals eines per poder destinar sòls públics a la provisió d’habitatges assequibles que porten a terme les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • 16 llocs de treball
  • 2 cooperatives (d’habitatge)
Dades de contacte

Persona de contacte
Maria Josep
info@celobert.coop
933 600 387

Web
http://celobert.coop/

Xarxes socials
Instagram