Entitat promotora i agrupada/ades

Central Parc del Baix Llobregat SCCL, DESOS Opció Solidària

Breu descripció del projecte

El projecte té per objectiu la creació d’una nova línia de negoci consistent en el desenvolupament de programes educatius per als instituts i ajuntaments del Baix Llobregat i l’àrea metropolitana de Barcelona que versin sobre temes relacionats amb l’agricultura i el
dret a l’alimentació. Aquesta nova línia promou dos tipus de programes educatius: APS i PFI.

La raó d’ésser del projecte és la falta d’alimentació o hàbits de consum alimentaris en l’educació obligatòria i no obligatòria, la vulneració del dret a l’alimentació i la falta de sensibilització de la ciutadania sobre les conseqüències del sistema alimentari actual i
l’impacte del malbaratament alimentari.

Objectius/ reptes del projecte

Que els usuaris dels serveis de l’entitat amb diversitat funcional de la ciutat de l’Hospitalet tinguin:

  • Posar en marxa una nova línia de negoci per implementar projectes educatius vinculats al Parc Agrari del Baix Llobregat.
  • Posar a l’abast d’instituts i ajuntaments un projecte d’APS i un de PFI, respectivament, promoure el dret a l’alimentació i posar en valor el Parc Agrari del Baix Llobregat.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 5 llocs de treball
Dades de contacte

Persona de contacte
Albert Mora
cooperativa@centralparc.cat
935 818 922

Web
www.centralparc.cat

Xarxes socials