Entitat promotora i agrupada/ades

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Agrícola Falset Marçà i S.C.,
AFALMA, SCCL, SAT LTDA. Apícola el Perello 1363-CAT, Empordàlia SCCL

Breu descripció del projecte

Cada vegada el turisme va més enfocat a la venda d’experiències, generar sentiments, passió, etc. En aquest projecte es volen vincular les cooperatives agràries amb experiències turístiques, a través de l’aprofitament dels recursos del territori, la suma amb proveïdors locals, i l’aportació d’innovació i creativitat amb la finalitat de crear un producte diferencial, que cridi l’atenció i serveixi de reclam, per dinamitzar les cooperatives i paral·lelament el territori i difondre, mitjançant experiències cooperatives, els valors del cooperativisme a la societat.

A través d’aquest projecte volem donar a conèixer el model social i democràtic de les cooperatives mitjançant activitats turístiques i donar a conèixer el valor afegit en l’àmbit de patrimoni i cultural que suposen les cooperatives agràries repartides per tot el territori català. També dinamitzar les activitats de les cooperatives agràries i promoure el cooperativisme agrari a través d’experiències.

Per fer-ho dissenyarem rutes turístiques atenent a criteris definits prèviament segons el sector de producció i el territori, crearem paquets turístics amb experiències creatives i singulars i crearem un mapa-xarxa interactiu de cooperatives amb activitats turístiques.

Objectius/ reptes del projecte
  • Desenvolupar un projecte que dona resposta a una oportunitat aprofitant una actuació estratègica sectorial que estimula i reforça l’ocupació en les cooperatives agràries mitjançant l’agroturisme.
  • Fomentar la reactivació econòmica i promocionar l’economia social mitjançant la suma dels valors inherents a les cooperatives agràries: cultura, patrimoni, natura, producció, alimentació.
  • Dissenyar i comercialitzar actuacions dirigides a desenvolupar un nou ús del patrimoni inactiu o altres espais o recursos infrautilitzats de les cooperatives agràries obrint una nova línia de negoci.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 4 llocs de treball
Dades de contacte

Persona de contacte
Ester Aguirre
ester.aguirre@fcac.coop
932 260 369

Web
https://issuu.com/agroactivitat

Xarxes socials
YouTube