Entitat promotora i agrupada/ades

Associació Amisol

Breu descripció del projecte

El projecte parteix de la necessitat de fer millores i ampliar l’entitat, i es planteja:
Accions de difusió i comunicació, l’obertura d’una nova llar residència, la creació del nou servei per a persones amb trastorns de salut mental (Servei Enment), un servei d’atenció a la gent gran i a persones amb alta dependència, millora de les infraestructures actuals, l’elaboració del pla estratègic i un nou servei de gestió de projectes i captació de fons.

Es va detectar que les persones de l’entitat s’anaven fent grans, algunes fins i tot morien, i no entraven persones noves a formar part del servei. En aquell moment es va plantejar la necessitat de millorar aspectes com la comunicació, oferir serveis a persones del territori que fins llavors no hi tenien cabuda, i millorar els processos estratègics.

És un projecte que respon a la necessitat d’ocupació laboral i a la necessitat d’augmentar els serveis d’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual del Solsonès.

Objectius/ reptes del projecte
  • Ampliar serveis per poder cobrir les necessitats del territori.
  • Invertir en la millora de les infraestructures i equipaments.
  • Millorar la cultura empresarial.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 4 llocs de treball
Dades de contacte

Persona de contacte
Laura Franzoni
lfranzoni@amisol.cat

Web
www.amisol.cat

Xarxes socials
InstagramLinkedin