Entitat promotora i agrupada/ades

Cos Cooperació i Salut, SCCL

Breu descripció del projecte

Cos va néixer per oferir medicina integrativa dins d’un model d’organització cooperativa situat dins del marc de l’economia social i solidària, transversal i no jeràrquica, fora de la mercantilització de la salut i sense confrontar el model públic de salut, amb capacitat transformadora i, sota la convicció que la salut no pot ser un negoci i que cal garantir l’accés a tothom.

El projecte busca consolidar el creixement de Cos Cooperació i Salut, cooperativa que l’any 2018 va instal·lar-se en un local a la Sagrada Família per esdevenir centre mèdic i continuar el treball per a la salut comunitària i la centralitat de les cures.

Per aconseguir-ho el projecte treballa per obtenir l’assessorament extern necessari, l’adequat dimensionament de l’estructura laboral en les àrees de gestió i clínica, i l’arrelament al nou territori per crear xarxa i potenciar la salut comunitària, el cooperativisme
i l’economia social i de cures.

Volen transformar la visió de la salut individual i comunitària i reivindicar la centralitat de la cura; potenciar un model de salut que posa la persona
al mig del seu procés, orientant un esforç essencial per impulsar la capacitat d’autogestió de la pròpia salut en les persones sòcies i usuàries, fomentar l’economia de cures, la salut comunitària i l’economia cooperativa i social a través de l’enxarxament i la intercooperació.

Objectius/ reptes del projecte
  • Consolidar el creixement de la cooperativa.
  • Oferir noves especialitats mèdiques i nous serveis en el centre mèdic.
  • Comptar amb una estructura laboral dimensionada adequadament per al nou volum de treball.
  • Contribuir al teixit socioeconòmic del territori, mitjançant la implantació de l’economia de cures, la potenciació de la salut comunitària i la visibilització del cooperativisme i l’economia social i solidària.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 4 llocs de treball
Dades de contacte

Persona de contacte
Laura Roda
correu@cos.coop
931 650 770

Web
http://www.cos.coop

Xarxes socials
Instagram