Crowdcoop: multipliquem les possibilitats del finançament cooperatiu

La idea neix de constatar la necessitat de posar eines de finançament i de suport per constituir noves cooperatives o consolidar projectes de l’economia social en el territori català, així com la necessitat de dissenyar i implementar programes de formació integral a iniciatives per a la seva transformació en cooperatives.

Stagelab Coop

Atès que les companyies de teatre, sales d’exposicions i centres culturals, entre d’altres,
demanen contínuament poder disposar d’eines de gestió multimèdia molt més accessibles que les que hi ha actualment, volem crear el nostre producte.