Crowdcoop: multipliquem les possibilitats del finançament cooperatiu

La idea neix de constatar la necessitat de posar eines de finançament i de suport per constituir noves cooperatives o consolidar projectes de l’economia social en el territori català, així com la necessitat de dissenyar i implementar programes de formació integral a iniciatives per a la seva transformació en cooperatives.

La fàbrica de continguts

La fàbrica de continguts és una nova línia de negoci de la cooperativa Sàpiens que
desenvoluparà continguts de qualitat i innovadors per a tercers que incorporin els valors
cooperativistes en l’àmbit de la comunicació, com ara marques amb necessitat d’adaptarse
a les noves formes de consum amb accions de comunicació i publicitat que van més enllà
de la promoció de producte i que aporten valor a la societat en forma de continguts de
qualitat.

TEB Inserció Social: l’empresa d’inserció laboral associada al grup cooperatiu TEB

El grup cooperatiu TEB, després d’esdevenir un referent en la creació i la gestió de centres
especials de treball (CET) a Catalunya orientats a la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, detecta la necessitat de crear una cooperativa que esdevingui una empresa d’inserció, a fi de donar resposta a altres col·lectius complementaris als atesos des de la seva xarxa de CET.

Cos, el camí cap a la salut cooperativa

Cos va néixer per oferir medicina integrativa dins d’un model d’organització cooperativa
situat dins del marc de l’economia social i solidària, transversal i no jeràrquica, fora de la
mercantilització de la salut i sense confrontar el model públic de salut, amb capacitat
transformadora i, sota la convicció que la salut no pot ser un negoci i que cal garantir l’accés a tothom.