Implementació de nous canals de comercialització i distribució: servei de promoció, comercialització i distribució de productes de Fet a la Conca SCCL

La cooperativa Fet a la Conca neix amb la missió de facilitar, per mitjà d’alternatives de proximitat i de qualitat, el comerç de proximitat al sector de l’hostaleria, restauració i bars, que actualment usa productes de procedències allunyades del seu centre operatiu.