Programa de professionalització directiva per analitzar els propis models de negoci, el sector i tendències de l’entorn, i desenvolupar habilitats directives per adquirir una visió global de l’organització, les seves capacitats i recursos.

Donada la situació de pandèmia enguany els Seminaris es faran en línia.

Destinatàries:

Persones amb responsabilitats directives a empreses d’economia social i cooperativa.

SEMINARI 1: Lideratge estratègic i transformacional
(48h. del 2 de febrer al 5 de maig)

Aquest Seminari té l’objectiu de desenvolupar habilitats de lideratge en el marc de l’economia social i cooperativa.

S’hi treballarà el lideratge estratègic i transformacional a partir del compromís personal pel canvi i la capacitat de traslladar el pla estratègic a projectes innovadors i esdevenir així un agent del canvi. Cal una capacitació per liderar equips de projectes i poder persuadir-los de la necessitat de les transformacions i en alguns casos per liderar l’organització en aquests processos de canvi.

D’altra banda es desenvoluparan altres habilitats molt vincules a l’àmbit del lideratge com ara la comunicació i en el lideratge col·laboratiu o transversal concretant en la gestió del conflicte, gestió d’equips d’alt rendiment, l’apoderament i la delegació, la gestió emocional, la presa de decisions, entre d’altres. Tota la formació es treballa amb una lògica molt pràctica i vivencial, i es proposen dues jornades al Campus EADA Collbató en les quals s’hi inclouen activitats outdoor.

Aquest primer Seminari es composa de tres mòduls que tracten tres aspectes del lideratge estratègic, col·laboratiu i transformacional.

Totes les sessions són de 15.30 a 19.30h al centre Eada Barcelona (C. Aragó, 204, 08011 Barcelona), excepte dues jornades de dia complet al Campus Eada Collbató (Carrer Querol, S/N, 08293 Collbató, Barcelona) que tindran lloc de 9.00 a 18.00h.

DATES: 2, 9,16 i 23 de febrer, 2*, 9*, 16 i 23 de març, 14, 21 i 28 d’abril, i 5 de maig.

(*sessió de 8h al Campus EADA Collbató)

Inscripcions tancades

Módul 1: Lideratge estratègic i transformacional

  • Liderar el canvi. Compromís
  • Rol del líder per a la implementació del Pla Estratègic
  • Eines per a la implementació de l’estratègia

Mòdul 2: Habilitats de lideratge col·laboratiu

  • Lideratge col·laboratiu i transversal
  • Gestió del conflicte
  • Equips d’alt rendiment
  • Apoderament i responsabilitat
  • Gestió emocional
  • Eficiència, eficàcia i excel·lència
  • Presa de decisions

Mòdul 3: Comunicació

  • Comunicació interpersonal
  • Presentació en públic
  • Comunicació als mitjans (entrevista, roda de premsa, declaracions, comunicats)

SEMINARI 2: Habilitats de lideratge i projectes innovadors
(48h. del 20 d’abril al 6 de juliol)

Aquest Seminari 2 ha de servir per adquirir el marc metodològic i les competències necessàries per organitzar i treballar un projecte innovador i real que escollirà cadascun dels quatre equips de projecte que es crearan. Aquest projecte es desenvolupa durant el curs i requereix treball en equip a l’aula i fora d’ella, sigui online o de forma presencial, sempre amb la guia de les persones docents.

S’hi treballa el lideratge d’equip de projecte, organització i planificació, comunicació i negociació així com la presentació breu del projecte.

El programa consta de 48 hores equilibrades entre habilitats soft (marcs negres a l’estructura) i desenvolupament de capacitats relacionades amb aprendre a organitzar i treballar projectes (marcs vermells a l’estructura).

Contempla també l’acompanyament dels projectes amb tutor, amb dues sessions per treball de projecte en equip, i una presentació final conjunta, que permet tenir el feedback del tribunal i que tots els participants coneguin tots els projectes presentats.

Tot això ajuda a que el trànsit pel projecte no sigui difícil i s’assimili la metodologia correctament.

DATES: 20 i 27 d’abril, 4, 11, 18 i 25 de maig, 1, 8 16, 22 i 29 de juny, i 6 de juliol.

Totes les sessions són de 15.30 a  19.30h.

Places exhaurides

SEMINARI 3: Competències comercials. Pla d’acció comercial
(48h. del 14 de setembre al 28 d’octubre)

Aquest Seminari vol reforçar les diferents habilitats i coneixements de les persones professionals de l’àrea comercial, oferint eines i apoderament aquestes persones dins el procés de venda perquè esdevinguin assessors referents de la clienta per tal de fer créixer les organitzacions de manera sostenible.

Aquest Seminari es dirigeix a tot tipus d’organització de l’economia social que proporcioni tant producte com servei a fi de determinar amb coherència els objectius de l’estratègia corporativa, de màrqueting i de venda, dins el marc global de l’activitat empresarial.

Així mateix les persones responsables i els mateixos equips han de tenir una àmplia visió i un profund coneixement de l’activitat necessària per satisfer la clientela actuals i potencials, aportant-los el valor que esperen i, d’aquesta manera, assolir els nivells de rendibilitat que s’hagin establert com a repte a curt, mitjà o llarg termini.

En el Seminari es treballarà un mòdul centrat en màrqueting, amb una sessió el màrqueting i consum ètic, així com el màrqueting digital. A continuació es veurà l’estructura del pla comercial, el disseny d’objectius comercials, la segmentació de clients, com dimensionar l’equip comercial, la venda consultiva i algunes eines de negociació comercial.

Objectius:

  • Desenvolupar una capacitat d’anàlisi que permeti diagnosticar la problemàtica Comercial de diferents situacions de la cooperativa.
  • Conèixer l’estructura d’un pla comercial de vendes i d’un pla de màrqueting.
  • Conèixer les decisions estratègiques i les implícites en cadascuna de les polítiques integrades en el “màrqueting mix” (producte, preu, distribució, vendes i comunicació), així com les interrelacions i dependències que es produeixen entre elles en la pràctica en una cooperativa.

Des d’una perspectiva COMPETENCIAL, i vinculant el desenvolupament de la matèria amb el propi desenvolupament i millora professional dels participants, es relacionen a continuació aquelles competències que es pretenen mobilitzar i millorar durant aquest curs:

   1. Competència Analítica: Capacitat per analitzar una problemàtica empresarial, identificant els factors rellevants i les seves relacions causals o condicionals existents.
   2. Competència de perspectiva estratègica: Capacitat per reconèixer les estratègies crítiques més adequada per a cada moment, determinant les oportunitats que ofereix una determinada situació de mercat per una cooperativa.
   3. Competència de presa de decisions
   4. Competència d’argumentació i criteri: Capacitat de donar suport als processos d’anàlisi i la presa de decisions en base a criteris basats en dades, fets, racionalitat, lògica i rigor.
   5. Competències comunicatives: Capacitat per generar una comunicació efectiva de caràcter bidireccional, permetent la clara comprensió de les idees transmeses.

 

Dates: 14, 16, 21, 28 i 30 de setembre, 5, 7, 14, 19, 21, 26 i 28* d’octubre. (48h lectives).

*Única sessió matinal, de 9 a 13h. La resta de 15.30 a 19.30h.

 

Inscripcions tancades