L’EDICIÓ 2022 JA HA FINALITZAT!! propers seminaris el gener del 2023

Programa de professionalització directiva per analitzar els propis models de negoci, el sector i tendències de l’entorn, i desenvolupar habilitats directives per adquirir una visió global de l’organització, les seves capacitats i recursos.

Destinatàries:

Persones amb responsabilitats directives a empreses d’economia social i cooperativa.

SEMINARIS REALITZATS

SEMINARI 1: Habilitats de lideratge estratègic, col·laboratiu i transformacional a l’economia social (48h del 26 d’abril al 12 de juliol de 2022)

Aquest Seminari té l’objectiu de desenvolupar habilitats de lideratge en el marc de l’economia social i cooperativa.

S’hi treballarà el lideratge estratègic i transformacional a partir del compromís personal pel canvi i la capacitat de traslladar el pla estratègic a projectes innovadors i esdevenir així un agent del canvi. Cal una capacitació per liderar equips de projectes i poder persuadir-los de la necessitat de les transformacions i en alguns casos per liderar l’organització en aquests processos de canvi.

D’altra banda es desenvoluparan altres habilitats molt vincules a l’àmbit del lideratge com ara la comunicació i en el lideratge col·laboratiu o transversal concretant en la gestió del conflicte, gestió d’equips d’alt rendiment, l’apoderament i la delegació, la gestió emocional, la presa de decisions, entre d’altres.

Aquest primer Seminari es composa de tres mòduls que tracten tres aspectes del lideratge estratègic, col·laboratiu i transformacional.

Es combinaran session en línia amb algunes sessions presencials.

DATES: 26 d’abril, 5, 9, 17 i 25 de maig, 1, 8, 14, 21 i 28 de juny, 4 i 12 de juliol.

HORARI: de 15.30 a 19.30h

LLOC: Les sessions presencials són a EADA Barcelona (c. Aragó 204, 08011)

SESSIONS: 

 • Dimarts 26 abril – PRESENCIAL
 • Dijous 5 de maig – ONLINE
 • Dilluns 9 de maig – ONLINE
 • Dimarts 17 maig – PRESENCIAL
 • Dimecres 25 de maig – ONLINE
 • Dimecres 1 juny – PRESENCIAL
 • Dimecres 8 de juny – ONLINE
 • Dimarts 14 juny – PRESENCIAL
 • Dimarts 21 de juny – ONLINE
 • Dimarts 28 de juny – ONLINE
 • Dilluns 4 juliol – PRESENCIAL
 • Dimarts 12 juliol – PRESENCIAL

Módul 1: Lideratge estratègic i transformacional

  • Liderar el canvi. Compromís
  • Rol del líder per a la implementació del Pla Estratègic
  • Eines per a la implementació de l’estratègia

Mòdul 2: Habilitats de lideratge col·laboratiu

  • Lideratge col·laboratiu i transversal
  • Gestió del conflicte
  • Equips d’alt rendiment
  • Apoderament i responsabilitat
  • Gestió emocional
  • Eficiència, eficàcia i excel·lència
  • Presa de decisions

Mòdul 3: Comunicació

  • Comunicació interpersonal
  • Presentació en públic
  • Comunicació als mitjans (entrevista, roda de premsa, declaracions, comunicats)

SEMINARI 2: Habilitats directives per a projectes innovadors

(48h del 21 d’abril al 18 de juliol de 2022)

Aquest Seminari 2 ha de servir per adquirir el marc metodològic i les competències necessàries per organitzar i treballar un projecte innovador i real que escollirà cadascun dels quatre equips de projecte que es crearan. Aquest projecte es desenvolupa durant el curs i requereix treball en equip a l’aula i fora d’ella, sigui online o de forma presencial, sempre amb la guia de les persones docents.

 

El formulari és en format online amb algunes sessions presencials.

DATES: 21 i 25 d’abril, 5, 18, 26 i 31 de maig, 9, 16, 23 i 30 de juny, 7 i 18 de juliol.

HORARI: de 15.30 a 19.30h

LLOC: Les sessions presencials són a EADA Barcelona (c. Aragó 204, 08011)

SESSIONS: 

 • Dijous 21 d’abril – PRESENCIAL
 • Dilluns 25 d’abril – ONLINE
 • Dijous 5 de maig – PRESENCIAL
 • Dimecres 18 de maig – PRESENCIAL
 • Dijous 26 de maig – ONLINE
 • Dimarts 31 de maig – PRESENCIAL
 • Dijous 9 de juny – PRESENCIAL
 • Dijous 16 de juny – ONLINE
 • Dijous 23 de juny – ONLINE
 • Dijous 30 de juny – PRESENCIAL
 • Dijous 7 de juliol – PRESENCIAL
 • Dilluns 18 de juliol – ONLINE

S’hi treballa el lideratge d’equip de projecte, organització i planificació, comunicació i negociació així com la presentació breu del projecte.

El programa consta de 48 hores equilibrades entre habilitats soft (marcs negres a l’estructura) i desenvolupament de capacitats relacionades amb aprendre a organitzar i treballar projectes (marcs vermells a l’estructura).

Contempla també l’acompanyament dels projectes amb tutor, amb dues sessions per treball de projecte en equip, i una presentació final conjunta, que permet tenir el feedback del tribunal i que tots els participants coneguin tots els projectes presentats.

Tot això ajuda a que el trànsit pel projecte no sigui difícil i s’assimili la metodologia correctament.

 

SEMINARI 3: Competències comercials i Màrqueting

(Del 13 de setembre al 27 d’octubre de 2022)

El seminari és en format online amb algunes sessions presencials.

DATES: Del 13 de setembre al 27 d’octubre de 2022.

HORARI: de 15.30 a 19.30h

LLOC: Les sessions presencials són a EADA Barcelona (c. Aragó 204, 08011)

SESSIONS: 

Combinació de sessions en línia i presencials:

Les sessions són presencials sempre de 15.30 a 19.30h. Les sessions presencials són a EADA Barcelona (c. Aragó 204, 08011):

 • Dimarts 13 de setembre – PRESENCIAL
 • Dijous 15 de setembre – ONLINE
 • Dimarts 20 de setembre – PRESENCIAL
 • Dijous 22 de setembre – ONLINE
 • Dimarts 27 de setembre – ONLINE
 • Dijous 29 de setembre – PRESENCIAL
 • Dimarts 4 d’octubre – PRESENCIAL
 • Dijous 6 d’octubre – PRESENCIAL
 • Dimarts 18 d’octubre – PRESENCIAL
 • Dijous 20 d’octubre – PRESENCIAL
 • Dimarts 25 d’octubre – PRESENCIAL
 • Dijous 27 d’octubre – PRESENCIAL

 

Aquest Seminari vol reforçar les diferents habilitats i coneixements de les persones professionals de l’àrea comercial, oferint eines i apoderament aquestes persones dins el procés de venda perquè esdevinguin assessors referents de la clienta per tal de fer créixer les organitzacions de manera sostenible.

Aquest Seminari es dirigeix a tot tipus d’organització de l’economia social que proporcioni tant producte com servei a fi de determinar amb coherència els objectius de l’estratègia corporativa, de màrqueting i de venda, dins el marc global de l’activitat empresarial.

Així mateix les persones responsables i els mateixos equips han de tenir una àmplia visió i un profund coneixement de l’activitat necessària per satisfer la clientela actuals i potencials, aportant-los el valor que esperen i, d’aquesta manera, assolir els nivells de rendibilitat que s’hagin establert com a repte a curt, mitjà o llarg termini.

En el Seminari es treballarà un mòdul centrat en màrqueting, amb una sessió el màrqueting i consum ètic, així com el màrqueting digital. A continuació es veurà l’estructura del pla comercial, el disseny d’objectius comercials, la segmentació de clients, com dimensionar l’equip comercial, la venda consultiva i algunes eines de negociació comercial.

Objectius:

  • Desenvolupar una capacitat d’anàlisi que permeti diagnosticar la problemàtica Comercial de diferents situacions de la cooperativa.
  • Conèixer l’estructura d’un pla comercial de vendes i d’un pla de màrqueting.
  • Conèixer les decisions estratègiques i les implícites en cadascuna de les polítiques integrades en el “màrqueting mix” (producte, preu, distribució, vendes i comunicació), així com les interrelacions i dependències que es produeixen entre elles en la pràctica en una cooperativa.

Des d’una perspectiva COMPETENCIAL, i vinculant el desenvolupament de la matèria amb el propi desenvolupament i millora professional dels participants, es relacionen a continuació aquelles competències que es pretenen mobilitzar i millorar durant aquest curs:

   1. Competència Analítica: Capacitat per analitzar una problemàtica empresarial, identificant els factors rellevants i les seves relacions causals o condicionals existents.
   2. Competència de perspectiva estratègica: Capacitat per reconèixer les estratègies crítiques més adequada per a cada moment, determinant les oportunitats que ofereix una determinada situació de mercat per una cooperativa.
   3. Competència de presa de decisions
   4. Competència d’argumentació i criteri: Capacitat de donar suport als processos d’anàlisi i la presa de decisions en base a criteris basats en dades, fets, racionalitat, lògica i rigor.
   5. Competències comunicatives: Capacitat per generar una comunicació efectiva de caràcter bidireccional, permetent la clara comprensió de les idees transmeses.